Ružomberok má rozpočet na rok 2023, ale v marci sa ešte poslanci k nemu vrátia

Ružomberok má rozpočet na rok 2023, ale v marci sa ešte poslanci k nemu vrátia

RedakciaAktuality22.12.2022

Na včerajšom (21. decembra) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku bol jednomyseľne schválený rozpočet pre rok 2023 so schodkom približne 1,1 mil. eur, ktorý však ešte nemá definitívnu podobu.

Návrh rozpočtu bolo vzhľadom na krátkosť času spracovaný inak ako v minulom období. Nebol pripravovaný s vedením mesta, keďže funkciu som prevzal až 28. novembra 2022. Rozpočet na rok 2023 bol pripravený na základe skutočnosti v roku 2022, kde boli doplnené už známe čísla dotýkajúce sa navýšenia miezd vo verejnej správe v priebehu budúceho roka o celkom 17 percent, pracovníkov školstva o 22 percent a odhadované navýšenia energií na úrovni približne 300 percent. Rozpočet plánujeme prepracovať a upravený bude predložený na marcové rokovanie zastupiteľstva. Aktuálny návrh je dočasný a pripravený pre to, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Poslanci tiež na vedomie zobrali návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025.

Dôležitou správou pre širokú verejnosť je, že mesto nebude v nasledujúcom roku zvyšovať dane ani miestne poplatky. „Tak ako iné mestá a obce na Slovensku, aj nás čaká ekonomicky ťažké obdobie. Napriek tomu sme pre rok 2023 ešte nepristúpili k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Predchádzať tomu musí dôkladná analýza, rokovania a zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona, čo nebolo možné po prevzatí funkcie stihnúť. Musím však úplne otvorene avizovať, že nepopulárnym opatreniam, ktoré prijímali v závere roka mnohé mestá a obce, sa v roku 2024 ani v Ružomberku nevyhneme,“ vysvetľoval Ľ. Kubáň.

Na poslednom tohoročnom rokovaní sa ružomberské poslanci zaoberali aj plánom investičnej výstavby, návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach a tiež plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023. Ďalej boli schválené zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok, a to vo Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., v Technických službách Ružomberok, a. s., v Mestskom futbalovom klube, a. s. Ružomberok, v Mestskom basketbalovom klube, v Kultúrnom dome A. Hlinku, a. s., v ByPo, s.r.o. v spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. a v Skiparku Ružomberok, s.r.o.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia