Ružomberok ráta počas troch rokov s investíciami vo výške takmer 32 miliónov eur

Ružomberok ráta počas troch rokov s investíciami vo výške takmer 32 miliónov eur

RedakciaAktuality7.2.2024

Mestskí poslanci rokovali v stredu 7. februára na zastupiteľstve približne tri hodiny o stratégii najpodstatnejších mestotvorných investícií a spôsobe ich financovania na najbližšie roky. Výsledkom je schválený Plán strategických investícií na roky 2024 až 2026.

Ambiciózny plán predpokladá v priebehu troch rokov s investíciami vo výške takmer 32 miliónov eur, pričom 6,9 milióna eur chce mesto minúť v tomto roku, 16,1 milióna v roku 2025. V roku 2026 by mala preinvestovať spolu 8,9 milióna.

Stanovili priority

„Cieľom bolo zadefinovať si priority na úseku vízií, štúdií, projektových dokumentácii, projektových zámerov a investícii, ktoré sa budú pripravovať alebo realizovať v tomto volebnom období,“ povedal primátor Ľubomír Kubáň.

Podľa neho sa tým mesto vyhne neodborným a populistickým zásahom, ktoré najmä pri zmene manažmentu mesta po voľbách zásadne vplývajú na stagnáciu Ružomberka.

Poslanci rokovali o dôležitých investíciách na najbilžšie roky.

„Do popredia v strategickom pláne dávame najmä projekty a investície za účelom oživenia centra mesta, dôraz kladieme napríklad na zanedbaný verejný priestor na Mariánskom námestí, Kalvárii či Madačovej ulici. Zásadne chceme riešiť aj problémy so športovou infraštruktúrou mesta, a to konkrétne vybudovaním mestskej multifunkčnej haly či rekonštrukciou plavárne. V pláne však majú miesto aj projekty podporujúce bývanie formou  individuálnej bytovej výstavby či nájomných bytových domov na Ulici Plavisko,“ povedal primátor Ľubomír Kubáň. Mesto plánuje na tieto ciele využiť aj úver z banky.

Podstatná časť strategických investícií v Ružomberku je venovaná dopravnej infraštruktúre. Plán počíta aj s obnovou najväčších mestských škôl na sídlisku Klačno a Ulici Bystrická cesta vrátane dobudovania športovísk, postupnou opravou materských škôl. Na podporu sociálnych služieb chce mesto prebudovať objekt bývalej základnej školy na Ulici Štefana Nahálku na denný stacionár, cestovný ruch by mal podporiť projekt športovo-oddychového areálu v Hrabove.

Peniaze z rôznych zdrojov

Finančné krytie investícii je naplánované z mestských, externých a úverových zdrojov. Plán je výrazne prispôsobený očakávaným výzvam na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v predpokladanej výške 9,5 milióna eur.

Z hľadiska financií vymedzuje plán výpočet mestotvorných projektov financovaných z prostriedkov úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 6,1 milióna eur, ktoré samospráva prevzala od mestskej spoločnosti CZT (Centrálne zásobovanie teplom) Ružomberok, s.r.o. po zastavení projektu výstavby novej plavárne.

Významným zdrojom financovania v strategickom pláne je grantový systém z eurofondov v rámci Územia udržateľného mestského rozvoja (ÚMR), v ktorom mesto počíta s celkovým čerpaním prostriedkov vo výške viac ako 4,5 milióna eur.

Vlastné zdroje mesta sú primárne alokované na krytie spoluúčasti v grantových schémach a spracovanie nevyhnutných projektových dokumentácií pre prípravu investícií. Strategický plán tiež počíta s alokovaním investícií do jednotlivých volebných obvodov podľa poslaneckých návrhov zatiaľ v celkovej výške 600-tisíc eur.

Primátor upozornil, že Plán strategických investícií na roky 2024 až 2026 je otvorený dokument, ktorý bude možné doplniť a meniť.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia