Ružomberská celulózka si pripomína 40. výročie svojho vzniku

Ružomberská celulózka si pripomína 40. výročie svojho vzniku

RedakciaAktuality27.8.2021

V nedeľu 29.augusta uplynie 40 rokov, odkedy vyrobila celulózka vo vtedajšom Celulózovo – papierenskom kombináte v Ružomberku prvú nebielenú ihličnatú sulfátovú celulózu. Spustenie bolo pre závod dôležitým míľnikom, ktorý zásadným spôsobom zmenil ďalší vývoj výroby buničina a papiera v Ružomberku. Papierne sa tým zaradili medzi špičku priemyselných podnikov na Slovensku. Hoci už odvtedy celulózka prešla niekoľkými ďalšími prestavbami, všetky investície preukázali, že pôvodné podklady a umiestnenie boli vhodne riešené a spĺňajú náročné požiadavky pre trvalo udržateľný rozvoj závodu až dodnes.

Významné výročie si pripomenuli aj bývalí zamestnanci celulózky, ktorých vedenie Mondi SCP pozvalo na stretnutie, kde si spoločne zaspomínali na výstavbu, či začiatky výroby prvej celulózy.

Je zásluha tisícov ľudí

„Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ľuďom, ktorí obetovali svoj život a čas pre fabriku, ďakujem im za ich usilovnú prácu. Som šťastný, že sme sa tu s niektorými po takej dlhej dobe zišli. Dúfam, že korona ustúpi a budeme sa môcť stretávať častejšie. Je veľmi dobre, že sme investovali do fabriky peniaze. Dnes vidíme, že za chvíľu budeme vyrábať milión ton papiera a 660 tisíc ton celulózy, čo je obdivuhodné,“ povedal Milan Fiľo.

Pozvanie prijalo takmer sto bývalých zamestnancov, ktorí navštívili závod.

Bol medzi nimi aj Vladimír Krajči starší, otec súčasného technického riaditeľa. Celulózke obetoval 40 rokov života. „Som druhá generácia Krajčiovcov, ktorí pracovali pre papierne. Otec odrobil 44 rokov, mama pätnásť. Človek musí mať rád robotu. Syn tu začal ako študent priemyslovky na brigáde. A už tu brigáduje ako študent aj môj vnuk.“

Technický riaditeľ Vladimír Krajčí mladší opísal svoje pôsobenie v závode. „Nebola to nuda, stálo to za to. Moji rodičia ma naučili prístupu k práci, bol som nútený učiť sa aj veci za pochodu. Fabrika napreduje, má moderné technológie a perspektívnu budúcnosť.“

Šancu dostali mladí

Slovo dostali aj bývalí vrcholoví predstavitelia papierní. Oldřich Kettner fabriku staval, pomáhal s jej rozbehom. „Som hrdý na to, že som v SCP pracoval. Prešiel som veľa iných zamestnaní, ale stále sa cítim byť členom SCP.“

Bývalý riaditeľ SCP Stanislav Bašňák, opísal sedemdesiate roky, kedy vznikla myšlienka výstavby nového závodu. „Ľuďom, ktorí sa začali zaoberať výstavbou novej fabriky, patrí veľká vďaka. Dokázali sme to a netrvalo to dlho. Bez hanby a hrdo môžeme povedať, že sme nabehli do výroby dobre. Bola to jedna z najdôležitejších investícií v dejinách papierenského priemyslu v Ružomberku. Táto investícia bola rozhodujúca pre mohutný rozvoj, ktorý v tomto regióne nastal. Chcem popriať vedeniu, aby urobili dobré rozhodnutia pri výbere, čo ďalej, aby sa im darilo.“

Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP povedal, že s radosťou počúval slová od bývalých zamestnancov, ktorí vyjadrili veľkú vďaku a sú hrdí na dielo, ktoré začali pred štyridsiatimi rokmi. „Teší ich, že podnik prebrali mladí ľudia a využívajú potenciál tohto regiónu materiálny aj personálny.“

Vízia do budúcnosti

Milan Fiľo počas príhovoru priblížil aj ďalšie plány do budúcnosti, nielen v Mondi SCP ale v celom holdingu ECO-Investment, do ktorého papierne patria. „Sme na polceste. Potrebujeme postaviť ešte jeden stroj s kapacitou výroby 400-tisíc ton. Budeme robiť na tom, aby sme zašli až po letisko, aby sme urobili poriadnu gigant fabriku európskeho formátu, čo si Ružomberok zaslúži. Ďakujem Ružomberku, za všetko, čo pre mňa urobil. Budeme investovať aj v iných závodoch. Otvorili sme papierenský stroj v Palome v Slovinnsku, máme fabriky v Bosne a Hercegovine aj v Rakúsku.“

Medzi investičné zámery, ktoré predstavil, patrí príprava výstavby nového veľkokapacitného závodu Ryba Košice, výstavba stroja v Bujakove Brezne na výrobu päťsto miliónov papierových tašiek. „Pripravujeme výstavbu fabriky na Myjave na výrobu dvoch miliárd sáčkov, možno nové Harmanecké papierne so strojom s kapacitou sedemdesiat tisíc ton, v Slavošovciach chceme tridsaťtisícovú mašinu. Máme veľa chuti, bude treba veľa peňazí a veľa ľudí. A budeme potrebovať vaše rady.“ dodal Fiľo.

História celulózky

Stavebné práce začali v novembri 1978 takpovediac na zelenej lúke a trvali iba 34 mesiacov, čo bolo na stavbu takéhoto rozmeru neobyčajne krátke obdobie. Spomedzi troch zahraničných spoločností, ktoré mali záujem podieľať sa na výstavbe, bola vybratá za komplexného dodávateľa celulózky kanadská firma SIMONS Oversees Ltd. z Vancouveru. Spoluprácu s touto firmou dodnes pripomína drevený totem, ktorý sa nachádza pred administratívnou budovou celulózky. Počas tohto obdobia sa postavil nový drevosklad, várňa s 8 varákmi, bieliareň, nový vysušovací stroj, regeneračný kotol, či kotol na drevný odpad. Dôležitými súčasťami výstavby boli aj preložka Váhu a jeho prítokov, výstavba 204 m vysokého komína, či vybudovanie nákladnej železničnej stanice pre potreby CPK v Liskovej.

Po roku 1990 sa museli občania aj fabriky vyrovnávať s dopadmi prechodu na trhovú ekonomiku. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie konkurencieschopnosti v budúcnosti bola modernizácia a ekologizácia výroby. V nasledujúcich rokoch bolo preto zrealizovaných niekoľko významných investíciíí zameraných na zníženie dopadu na životné prostredie. Významnými boli napríklad spustenie kyslíkového bielenia v roku 1993, či v roku 1995 inštalácia jednej z najmodernejších technológií pri varení buničiny - systém RDH, ktorý umožnil úplne vylúčiť plynný chlór z procesu bielenia a buničina sa tak zaradila do kvality ECF (Elemental Chlorine Free) – bez použitia elementárneho plynného chlóru pri bielení buničiny.

V rokoch 2003-2004 prebiehal projekt Impulz, ktorý sa výrazne dotkol viacerých častí celulózky, ktorá bola zmodernizovaná pomocou najlepších dostupných technológií. Celková výška investície sa vyšplhala na 240 mil. EUR. V rokoch 2008-2009 zasa prebiehal projekt Biela ruža, ktorým sa výroba celulózy v Mondi SCP zaradila medzi svetových lídrov vo výrobe bielenej sulfátovej celulózy. Pôvodná kapacita výroby bielenej buničiny sa oproti kapacite celulózky CPK (200 000 t/r) zvýšila takmer na dva a pol násobok.

Poslednou najväčšou modernizáciu celulózky od jej výstavby bol v roku 2019 ukončený Projekt 2000, ktorý sa dotkol takmer každej časti závodu a produkcia bielenej buničiny sa zvýšila z 1620 ton na takmer 2000 ton za deň. Modernizácia celulózky bola súčasťou 370 miliónovej investície do nového papierenského stroja PS19, ktorý vyrába nový inovatívny druh kartóna.

Pri všetkých spomínaných investíciách je možné vidieť pozitívny trend, ktorý viedol k významnému zníženiu emisií z Mondi SCP. Okrem toho, aj kvalita vody v rieke Váh dosahuje vynikajúce parametre. Dôkazom toho je prítomnosť raka riečneho a rýb ako hlavátka podunajská, lipeň tymianový, či čerebľa pestrá vo vodách Váhu, ktoré sú z tohto pohľadu veľmi chúlostivé i na malé znečistenie a považujeme ich za prirodzené bioindikátory.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia