Ružomberská uzávierka 2023 na dnešnom stretnutí

Ružomberská "uzávierka" 2023 na dnešnom stretnutí

Ján SvrčekAktuality17.1.2024

"Mojou ambíciou je, by sa takéto stretnutia konali každé štyri mesiace" povedal na úvod dnešných pracovných raňajok s pozvanými zástupcami médií primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Prítomní v písomnej podobe obdržali stručnú rekapituláciu roka 2023. "Uplynulý rok musím hodnotiť ako ťažký a komplikovaný. Prakticky od nástupu do úradu primátora sa denne stretávam s ´dedičstvom´ minulosti, s neriešenými, či dlhodobo ignorovanými problémami, ktoré pre mesto Ružomberok znamenajú zlú reputáciu, stagnáciu a ťahajú nás dole," konštatuje Ľ. Kubáň v úvode svojho materiálu.

Prvý muž ružomberskej radnice, ktorý má za sebou, od svojho zvolenia, premiérový kompletný rok, najprv sa zameral na pozitívne správy. Ľ. Kubáň cíti, že sa zlepšila a zefektívnila komunikácia mesta s občanmi, s jednotlivými mestskými časťami a poslancami vo volebných obvodoch. Uskutočnil sa personálny audit, ako základ novej organizačnej štruktúry s cieľom zefektívnenia jednotlivých procesov. Došlo k posilneniu oddelenia projektov a grantov a pripravuje sa viacero výstupov. Oživenie pre mesto priniesli nové formáty Ružomberského jarmoku, Ružomberských Vianoc i mnohé kultúrne a spoločenské akcie. Spomenúť treba tiež tradičné Fullove dni, štart jednej etapy medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, či akcie k 30. výročiu Vlkolínca. Mesto rozšírilo svoje zahraničné partnerstvá. Predchádzajúci rok znamenal aj zásadné zmeny v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Osobitná pozornosť bola upriamená na verejné priestranstvá. Rozbehla sa príprava novej parkovacej politiky. Ružomberok začal dobiehať obrovský investičný dlh. Uskutočnili sa najnutnejšie opravy komunikácií za vyše dvesto tisíc eur. Bol schválený projekt vybudovania cyklochodníka o dĺžke 1,4 km. Vymenilo sa viac než 330 kusov svietidiel, pričom je pripravená komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste a v jeho mestských častiach. Ružomberského primátora takisto teší, že poslanci vyhoveli jeho návrhu a pre nové volebné obdobie odsúhlasili pokles zákonodárcov z dvadsaťpäť na šestnásť. Znížiť by sa mal tiež počet volebných obvodov, a to z jedenásť na päť.

Počas roka 2023 bolo treba riešiť aj rôzne problémy. Jedným z kľúčových bolo zrušenie dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne, ktorým sa vysúťažená cena mala zvýšiť o 1,2 mil. eur. Patálie priniesla aj bytovka na Plavisku, keď nájomníci dostali od bývalého vedenia príkaz na nasťahovanie, hoci objekt nebol napojený na elektrickú energiu. Nespokojnosť je s fungovaním mestskej autobusovej dopravy. Riešiť bolo treba aj "návštevy" medveďa hnedého. Nové vedenie mestského úradu zdedilo tiež nevyriešené problémy, vrátane pokút od kontrólnych úradov, ktoré sa týkali nesprávne realizovaného obstarávania a podobne.

Smerom dopredu ružomberský primátor hovoril o investičnom pláne, zámeroch v individuálnej a bytovej výstavbe, dennom stacionári, dotkol sa tiež športovísk - nevyhovujúci stav Koniarne, plány v areáli Základnej školy na Bystrickej ceste, rekonštrukcia súčasnej krytej plavárne.

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia