Ružomberská väznica slúži 90 rokov

Ružomberská väznica slúži 90 rokov

RedakciaAktuality13.1.2023

Ružomberský Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) slúži už 90 rokov. V jeho priestoroch sa uskutočnilo 11. januára pracovné stretnutie predstaviteľov mesta Ružomberok – primátora Ľubomíra Kubáňa, Róberta Kolára spolu s predsedníčkou Okresného súdu v Ružomberku Jankou Majerčíkovou, okresným prokurátorom Štefanom Tomaškom, riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku Ľubošom Kováčikom a Ľubomírom Bačkorom, riaditeľom ružomberského ÚVTOS. Obsahom rozhovorov bol najmä súčasný stav ústavu a plány do budúcna.

Ružomberský ÚVTOS, budova súdu i policajného riaditeľstva tvoria jedinečný systém budov. Takto situovaných a zameraných inštitúcií prakticky na jednom mieste je na Slovensku naozaj málo. To všetko len dokresľuje informácia, že v systéme slovenského väzenstva plní ružomberský ústav svoje úlohy už 90 rokov.

V roku 1932 bol odovzdaný do užívania celý justičný komplex, ktorého súčasťou bola aj terajšia budova väznice. Bola určená pre samoväzbu a časť ciel sa vyčlenila aj na spoločný výkon trestu odňatia slobody. Väznica plnila svoje poslanie až do roku 1955, kedy bola zrušená. V roku 1968 sa rozhodlo v pôvodných objektoch väznice zriadiť ústav. Tento zámer sa zrealizoval v apríli 1972. Až do dokončenia ústavu v Martine tu boli umiestnení mladiství z prešovského ústavu. Od roku 1976 až do roku 1990 si v ústave odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do všetkých nápravnovýchovných skupín. V júni 2003 sa ústav znovu reprofiloval z výkonu trestu na výkon väzby. Trojposchodová budova sa za krátky čas prebudovala na cely pre 306 obvinených, 50 odsúdených v tzv. úschove a 35 odsúdených na zabezpečenie prevádzky ústavu. Ďalšou reprofiláciou ústavu v roku 2007 došlo ku zmene typu ústavu na kombinovaný ústav. Posledná zmena v štruktúre ústavu nastala v roku 2010, kedy k 31. januáru 2010 bol v ústave zrušený výkon väzby a ústav bol reprofilovaný na ÚVTOS.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia