Ružomberské opatrovateľky sa starajú o takmer sto klientov

Ružomberské opatrovateľky sa starajú o takmer sto klientov

RedakciaAktuality9.4.2024

Samospráva získala na tento účel státisíce eur. Klienti platia necelé dve eurá za hodinu.

Mesto Ružomberok poskytovalo k 31. decembru minulého roka opatrovateľskú službu pre 98 klientov. Pri základných sociálnych aktivitách i starostlivosti o domácnosť im pomáhalo 73 opatrovateliek, ktoré na tento účel zamestnáva samospráva.

V porovnaní s rokom 2022 eviduje mesto pokles o deväť opatrovateliek a 32 klientov. Informovala o tom vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Martonová na aprílovom mestskom zastupiteľstve.

Klienti platia len štvrtinu nákladov

Ružomberské opatrovateľky odpracovali v minulom roku viac ako 104-tisíc hodín pri svojich klientoch, priemerný počet poskytnutých hodín v mesiaci bol viac ako 8 600. Jedna hodina opatrovateľskej služby, na základe skutočne vynaložených výdavkov z rozpočtu mesta a po odpočítaní príjmov z úhrady od klientov a príjmu z realizácie národného projektu, stála v roku 2023 v meste Ružomberok len 5,79 eur. Klienti, ktorí využívali opatrovateľskú službu, si ju uhrádzali podľa aktuálnej výšky príjmu. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta bola určená výška úhrady za službu v rozpätí 1,20 do 1,70 eur za hodinu.

„Valorizácia dôchodkov v júli 2023 spôsobila nárast prijímateľov práve v najvyššej kategórii úhrady. Najviac, 1,70 eur, platí 82 prijímateľov, úhradu 1,50 eur 14 prijímateľov a úhradu 1,20 eur len dvaja prijímatelia. Napriek poklesu počtu opatrovaných klientov sa príjem z úhrady za opatrovateľskú službu neznížil, ale oproti roku 2022 zvýšil o viac ako 3,5-tisíc eur,“ vysvetlila Janka Martonová.

Projekty ušetrili mestu tisíce eur

Od roku 2021 bolo mesto Ružomberok zapojené do projektu, prostredníctvom ktorého financovalo mzdové náklady na 30 opatrovateliek vo výške 680 eur na jednu osobu, pričom príjem z jeho realizácie bol 122 400 eur.

V minulom roku sa mesto zapojilo do ďalšieho projektu terénnej opatrovateľskej služby. Príspevok na jednu opatrovateľku bol vo výške 750 eur mesačne, mesto získalo finančný príspevok v celkovej výške 112 467 eur.

Mesto Ružomberok poskytuje v zmysle zákona opatrovateľskú službu občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, pričom stupeň jeho odkázanosti je najmenej II. Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovateľky alebo opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami mesta a spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre túto prácu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia