Ružomberskí lesníci sú na zimné prikrmovanie zveri pripravení

Ružomberskí lesníci sú na zimné prikrmovanie zveri pripravení

RedakciaAktuality11.12.2019

Obdobie zimných mesiacov spája zver žijúcu voľne v prírode a poľovníkov o čosi pevnejším putom, ako po inú časť roka. V období núdze lesníci svoje úsilie sústredia predovšetkým na starostlivosť o lesnú zver. Hovorí o tom aj zákon o poľovníctve, ktorý užívateľovi poľovného revíru prikazuje budovať kŕmne zariadenia a zver vhodne prikrmovať.

Prežijú aj slabší jedinci

Význam prikrmovania zveri spočíva v zabezpečení pred hladom, zároveň sa ním zlepšuje ich fyzická kondícia. „Človek prikrmovaním umožňuje prežiť väčšiemu množstvu zveri vrátane slabších jedincov, ktorí by zimu nemuseli prežiť,“ podotýka Jozef Halama z Mestských lesov Ružomberok.

V poľovníckej praxi lesníci krmivá rozdeľujú na jadrové, objemové a dužinaté. K nim patria ešte dôležité minerálne látky, najmä soľ. „Momentálne kvôli zastaveniu šírenia afrického moru ošípaných nie je prikrmovanie jadrovým krmivom povolené,“ vysvetľuje skúsený šesťdesiatnik z mestských lesov. Podotkol, že pri prikrmovaní kladú hlavný dôraz na kvalitné lúčne seno, prípadne podľa možností siahajú po senáži. Lucernové a ďatelinové seno obľubuje hlavne srnčia zver a ňou naplňujú aj ich krmelce.

Soľ ako najzákladnejšie liečivo

Menej dôležitú zložku zastupujú dužinaté krmivá ako kŕmna repa, jablká a zemiaky. Minerálny doplnok pre srstnatú zver zabezbečuje hlavne soľ. Obsahuje dôležité látky ako napríklad draslík a sodík.

Nedostatok týchto látok spôsobuje zveri tráviace ťažkosti. Dostatočným množstvom soli a pravidelným dopĺňaním soľníkov (v našom revíri ich máme 105), im zabezpečujeme dobrý zdravotný stav a imunitu. Soľ je v podstate najzákladnejším liečivom podávaným zveri,“ popisuje J. Halama.

Pracovníci z Mestských lesov v Ružomberku prikrmujú zver aj tzv. letninou, ktorá sa pripravuje na jar a v lete. Ide o "nezdrevnatené" časti výhonkov aj s listami hlavne malinčia, ale aj mäkkých krovín a drevín.

Množstvo schvaľuje lesný úrad

Lesníci každoročne predkladajú lesníckemu úradu na schválenie kalkuláciu množstva krmiva, podľa druhu zveri a počtu kŕmnych zariadení.

V ružomberskom revíri to pre tohtoročnú poľovnícku sezónu predstavuje 56.340 kg objemového krmiva, 29.052 kg dužinatého a 443 kg soli. Objemové krmivo a soľ počas tohto obdobia lesníci neraz ešte operatívne dokupujú a dopĺňajú ním krmelce.

Podľa Jozefa Halama majú v revíri rozmiestnených 25 krmelcov pre jeleniu zver a 5 krmelcov pre srnčiu zver. Tie sú rozmiestnené rovnomerne a na miestach, kde zver zimuje. „Takýto vysoký počet krmelcov je z dôvodu, aby sa zver v žiadnej lokalite nekoncentrovala vo väčšom počte a aby potom nespôsobovala následne škody,“ podotýka Halama.

Ak chcete pomôcť, treba dodržať isté zásady

Lesnú zver odborník neodporúča prikrmovať mimo určených zariadení. Ak chcú ľudia dopomôcť ku kŕmeniu zveri môžu spôsobom, že krmivo prinesú na Mestské lesy v Ružomberku osobne poprípade tam zatelefonujú.„Nedodržaním istých pravidiel môžeme nechtiac zničiť dobrý úmysel a spôsobiť zveri aj zdravotné komplikácie. Ak vynášate zvyšky z kuchyne s úmyslom kŕmiť lesnú zver, môžete tak napáchať viac škody ako osohu. Zver si na vaše prikrmovanie zvykne následne stráca plachosť, končí pod kolesami áut, alebo ju musíme vyslobodzovať z tŕňov pletiva,“ dal do pozornosti obyvateľom Ružomberka J. Halama.

Zdroj foto : Mestské lesy Ružomberok

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia