Ružomberský organový sviatok

Ružomberský organový sviatok

RedakciaAktuality16.7.2023

Jeho súčasťou boli tri koncerty, ktoré sa uskutočnili tri nedele po sebe – 25. júna, 2. a 9. júla. Posledný koncertný program, ktorý bol naplánovaný na nastávajúcu nedeľu 16. júla, sa neuskutoční. Informovala spoluorganizátorka podujatia doc. Zuzana Záhradníkováz Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Po dvoch ročníkoch zaznamenal medzinárodný organový festival svoj úspech u milovníkov organovej hudby v Ružomberku. Aj tento rok sa na festivale predstavilo niekoľko zaujímavých kombinácií. Organ jezuitského kostola v Ružomberku znel v kombinácii s husľami, tamburínami, barokovým organovým pozitívom vo svätyni kostola, spevom a barokovými husľami. Koncert festivalu aj v tomto roku pripravil umelecký riaditeľ festivalu a vynikajúci organový virtuóz David di Fiore.

Na posladenom tohtoročnom koncerte účinkovali organistka Hana Bartošová a flautistka Hana Hána. V ich podaní zazneli napríklad Sonáta č. 2. d mol pre flautu a organ, ktorej autorom je Benedetto Marcello (1751 -1829) a Kantilena pre flautu a organ od, ktorú zložil Lynn Trapp (1963).

Hana Bartošová patrí k popredným českým organistkám a aktívnym propagátorom českej hudby v zahraničí. Študovala hru na organe na Konzervatóriu v Brne a na JAMU v Brne. Svoje umelecké vzdelanie si ďalej rozširovala na majstrovských kurzoch pod vedením významných organistov. Ťažiskom jej repertoáru je česká hudba od baroka po súčasnosť vo svetových premiérach uviedla aj niekoľko súčasných diel, prevažne brnenských skladateľov. S obľubou hrá na historických nástrojoch. Rozvinula bohatú umeleckú činnosť doma i v zahraničí, vystupovala takmer vo všetkých európskych krajinách, v Rusku, a USA. V súčasnosti je umeleckou riaditeľkou a dramaturgičkou Brnenského organového festivalu a predsedníčka Klubu moravských skladateľov.

H. Hána predstavuje mladšiu generáciu interpretov. Flautu študovala na Konzervatóriu v Brne. A na Janáčkovej akadémii muzických umení. Počas štúdia získala 3. cenu na medzinárodnej súťaži Flautiáda. Bola prijatá na Orchestrálnu akadémiu Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy. FOK a Orchestrálnu akadémiu Filharmónie Brno. Pravidelne vystupuje ako sólistka s českými a zahraničnými orchestrami ako Moravský komorný orchester, Police Symphony Orchestra.. So svojim manželom a dirigentom Joelom Hánom organizuje koncerty vo francúzskom Provence. V spolupráci so súčasnými opernými súbormi z USA, Ázie a Európy sa intenzívne venuje multimediálnemu umeniu, pôsobí ako flautistka, speváčka.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia