Ružomberský primátor má nových poradcov

Ružomberský primátor má nových poradcov

RedakciaAktuality14.6.2019

Súčasťou štyroch poradných orgánov sú členovia, ktorí sa vďaka celoživotnej práci radia medzi intelektuálnu špičku mesta Ružomberok.

Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov Zboru poradcov sa uskutočnilo včera vo veľkej zasadačke MsÚ v Ružomberku.

Cieľom tohto zoskupenia je, aby sme v dnešnej modernej dobe pre mesto urobili, čo sa dá. Každá jedna myšlienka, ktorá sa zapojí do tohto úsilia je dobrá. Verím, že sa aj vďaka vám podarí mnohé veci vyriešiť,“ povedal pred vymenovaním Zboru poradcov primátor mesta Igor Čombor.

Medzi ohlásenými poradnými orgánmi sú Zbor poradcov primátora mesta, Legislatívna rada primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a Zbor ambasádorov mesta Ružomberok.

Členovia poradcov v daných problematikách budú spolupracovať s primátorom na požiadanie. Primátor ich môže prizvať na rokovanie vedenia mesta, na zasadnutie mestskej rady, mestského zastupiteľstva, alebo na akékoľvek verejné podujatie. Stretnutie bude v réžii primátora minimálne raz za šesť mesiacov.

Primátor Igor Čombor a Ján Svrček počas odovzdávania dekrétu.

V oblasti športu bude primátorovi nápomocný Ján Svrček. „Svoje menovanie medzi poradcov primátora mesta vnímam ako česť. Šport je oblasť, ktorá je mi roky veľmi blízka. Od žiactva som sa venoval atletike, bol som reprezentantom, neskôr prešiel na trénerskú a funkcionársku dráhu. Bol som tiež pri organizácii viacerých významných podujatí. Aj vzhľadom na minulosť a neustále mapovanie športu v médiách, mám dostatočný prehľad o aktuálnom dianí v ružomberskom športe i poznatky, ako je táto oblasť nastavená v iných mestách. Za prioritu považujem zaujímavé ponuky pre tých najmladších, s cieľom ich získanie pre pravidelnú pohybovú aktivitu, či aktívne, výkonnostné športovanie,“ povedal pre náš portál Ján Svrček

Jaromír Pavlík je členom Legislatívnej rady.

Legislatívna rada bude poradným orgánom primátora, ktorého členmi budú vrcholoví predstavitelia najmä z komunálneho práva. Úlohou menovaných príslušníkov bude príprava právnych postojov, analýz a postupov pre primátora. „Pre mňa je pocta pracovať v legislatívnej komisii primátora mesta. Svojou účasťou a aktivitou chcem prispieť k postupnému napĺňaniu volebného programu primátora,“ konštatoval pre Žijem v Ružomberku Jaromír Pavlík.

Klub primátorov mesta Ružomberok je na Slovensku jedinečný. Pôsobiť v ňom budú piati, doteraz žijúci ružomberskí primátori. Tí bez ohľadu na politickú príslušnosť budú spolupracovať so súčasným primátorom.

Bývalý primátor Michal Slašťan je pripravený podieľať sa na ďalšom rozvoji mesta Ružomberok.

Ja tento dekrét považujem za ústretový krok súčasného primátora. Skúsenosti, ktoré získa tento funkcionár ako primátor, nielen za štyri roky sú niekedy neoceniteľné. Som presvedčený, že pri stretnutí všetkých bývalých primátorov s terajším mu úprimne a otvorene povieme, s akými požiadavkami sa aj teraz obyvatelia na nás obracajú. Primátor urobil dobrý krok a verím, že je to úprimná snaha. Svojimi vedomosťami som pripravený podieľať sa na ďalšom rozvoji mesta Ružomberok," konštatoval pre náš portál Michal Slašťan.

Bývalý primátor Juraj Čech sa teší , že vznikol súbor poradných orgánov v našom meste, ktoré sú na Slovensku ojedinelé. "Ide o široké spektrum ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do určitých procesov, čo by bolo z ich uhla pohľadu vhodné. Ambíciou tohto poradného zboru je napomáhať primátorovi, aby jeho rozhodnutia boli legitímne a aby samozrejme prinášali riešenia. Sú tam pomerne silné osobnosti z Ružomberka. Tieto funkcie sú čestné bez nároku na finančné ohodnotenie. Samozrejme nezasahujú do výkonu poslancov, ani vedúcich pracovníkov pôsobiacich v rôznych funkciách mesta," zhodnotil bývalý primátor Juraj Čech.

Slávnostného menovania sa včera z rôznych dôvodov nezúčastnili všetci. Odovzdávanie dekrétov do Zboru ambasádorov sa uskutoční budúci štvrtok 20. júna 2019.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia