Ružomberský súd sa stáva súčasťou Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši.

Ružomberský súd sa stáva súčasťou Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši.

RedakciaAktuality2.6.2023

Nová Súdna mapa, ktorá začala platiť od 1. júna, a proti ktorej protestovali zamestnanci Okresného súdu Ružomberok spoločne so starostami Dolného Liptova, priniesla plánované zmeny. Dotkli sa aj súdov na Liptove.

Výkon súdnictva prechádza z Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš, pričom zrušený súd bude naďalej fungovať ako pracovisko sídelného súdu.

Všetky okresné súdy, vrátane ich pracovísk, budú naďalej rozhodovať v civilných, trestných a rodinných veciach.

Takto to rozdelili

„Pre občianskoprávne veci vytvorili jeden obvod pre okresy Liptovský Mikuláš a aj Ružomberok, prejednávať sa budú aj v sídle v Liptovskom, Mikuláši aj na pracovisku v Ružomberku. Pre trestné a rodinné veci vytvorili dva obvody. Pracovisko bude vybavovať veci z okresu Ružomberok, sídelný súd bude vybavovať veci z okresu Liptovský Mikuláš,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

V prípade rozdielov v zaťažení pracoviska a sídla môže dochádzať k dorovnávaniu pridelených vecí.

Podateľne a infocentrá budú fungovať na sídelných súdoch a aj na ich pracoviskách.

Sudcovia špecialisti

Novinkou je, že v súdnych konaniach bude rozhodovať špecializovaný sudca, ktorý sa bude špecializovať iba na jeden druh súdnej agendy civilnoprávnej, trestnoprávnej, rodinnoprávnej alebo obchodnoprávnej.

Zmenou je, že za týmto sudcom bude musieť účastník konania cestovať v niektorých prípadoch aj na vzdialenejší súd, ako bol doposiaľ zvyknutý.

„Ak bol napríklad do 31. 5.2023 príslušný na prejednanie obchodnoprávnej veci v prvom stupni Okresný súd Liptovský Mikuláš, od 1. 6. 2023 to bude Okresný súd Žilina,“ povedala hovorkyňa.

Naopak, v niektorých prípadoch sa pre účastníka konania nič nemení a veci budú v prvom stupni prejednané na sídelnom súde alebo na pracovisku, kde účastník konania býva. Nie je vylúčené, ak to bude vhodné a účelné, aby bolo pojednávanie uskutočnené aj mimo sídla súdu s prihliadnutím napríklad na bydlisko účastníka konania.

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, bude naďalej rozhodovať o odvolaniach v civilných, trestných a rodinných veciach. O odvolaniach v obchodných veciach bude rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici aj pre obvod Krajského súdu v Žiline.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia