Ružomberský turistický pas po novom

Ružomberský turistický pas po novom

RedakciaAktuality3.7.2022

Po dvoch ročníkoch zberateľskej pečiatkovej aktivity pas prešiel viacerými zmenami a rozšíreniami, aby sa stal zaujímavým pre širšiu verejnosť.

Prvou z veľkých zmien u tejto aktivity je to, že už nebude ohraničená iba letnými mesiacmi, ale bude celoročná. "Hlavným dôvodom zmeny boli školy, ktoré chceli aktivitou motivovať deti k spoznávaniu okolia. Zbieranie pečiatok často využívali ako mimoškolskú aktivitu počas školského roka a pas im slúžil ako záznamník," uvádza Gabriela Demčáková, vedúca oddelenia regionálnej politiky Mestského úradu v Ružomberku.

Druhou zmenou je to, že pas nebude na jednu sezónu, ale bude na viac rokov. "Do pasu bolo od tohto leta pridaných ďalších dvanásť atraktivít z Ružomberka a jeho okolia. Vyberali sme známe, ale aj menej známe miesta, z ktorých väčšina je dostupná aj deťom. Každoročne budú do pasu pribúdať ďalšie zaujímavé miesta, aby držiteľ pasu postupne spoznal veľa zaujímavých a hlavne málo navštevovaných miest," informuje Milan Kolčák, vedúci Informačného centra Ružomberok.

Treťou zmenou je veková kategória, pre koho je pas určený. "Pri vystavovaní pasu počas posledných dvoch sezón sme sa častokrát stretávali s tým, že o pas mali záujem aj rodičia či starí rodičia, ktorý na výletoch sprevádzali deti. O pas javili záujem aj členovia turistických klubov zo širokého okolia. Preto sme do pasu zaradili aj trochu náročnejšie ciele," upresňuje Ján Benčík, pracovník Informačného centra Ružomberok.

Ďalšou zmenou je najmä to, že nie všetky pečiatky, ktoré sa do pasu zbierajú, sa nachádzajú na mieste. Zberateľ pečiatok sa bude spravidla musieť na mieste odfotiť s niečím, čo identifikuje miesto, ktoré navštívil. "Nie na každom mieste je možné pečiatku umiestniť a kontrola toho, či sa pečiatka na danom mieste stále nachádza, by bola náročná najmä na čas. Museli sme preto vymyslieť, ako celý proces zjednodušiť pre všetkých. Telefón s fotoaparátom je bežná výbava takmer každého, preto bude odfotenie to najjednoduchšie, čo môže cestovateľ s pasom urobiť," dopĺňa Kolčák.

Nová verzia pasu nie je plnofarebná, ako bola predchádzajúca, avšak nájdete v nej omnoho viac miesta na pečiatky zaujímavých miest. Každá atraktivita má pripravenú unikátnu pečiatku. Keďže atraktivity budú do pasu pribúdať, v pase ich nenájdete, okrem predtlačených prvých osem miest z predchádzajúceho pasu. "Rozšírením pasu sme boli nútení vytvoriť k aktivite podstránku www.pas.ruzomberok.sk na mestskej stránke určenej pre návštevníkov, kde sú zverejnené všetky potrebné a aktuálne informácie," spresňuje Benčík.

To, čo sa nezmenilo je, že za zozbieranie pečiatok bude držiteľ pasu odmenený. "Tým, že Ružomberský turistický pas sa zmenil na dlhodobejšiu aktivitu, bude držiteľ pasu odmenený malými darčekmi viackrát," dopĺňa Demčáková.

Počas predchádzajúcich dvoch sezón využilo túto aktivitu viac než 1500 detí a asi tretine z nich bola vydaná odmena za vyzbieranie pečiatok. Veríme, že zapojením dospelých do tejto aktivity, bude o ňu väčší záujem a čoraz viac obyvateľov či návštevníkov Ružomberka spozná jeho okolie.

Aktivita Ružomberský turistický pas prebieha v súlade s iniciatívou #ObjavUdržateľnéSlovensko, pri ktorej je jedným z hlavných cieľov udržateľný cestovný ruch. Väčšina cieľov zaradených do pasu je volená tak, aby miesta neboli zaťažené enormnou návštevnosťou a aby ich návšteva nezaťažovala životné prostredie.

Turistický pas je spoločná aktivita Informačného centra Ružomberok a Mesta Ružomberok. Ďalšie informácie o ňom nájdete na stránke www.pas.ruzomberok.sk.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia