S Murienou odišla zima

S Murienou odišla zima

RedakciaAktuality10.4.2022

Súčasťou programu bolo aj tradičného vítania jari. Ľudové pásmo Muriena a Kvetana predviedli pre asi 70 členov folklórneho súboru (FS) Liptov a detského folklórne súboru Liptáčik.

Trasa sprievodu viedla z Madačovej ulice popri Kultúrnom dome Andreja
Hlinku, ulicou Podhora k rieke Revúca, kde za obradných tancov a spevov upálili a utopili Murienu. Vynášanie Moreny patrí medzi tie staršie slovanské zvyky, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube najmä na Liptove. „Dievčatá kedysi chodili s
Murienou z domu do domu a vyberali vajíčka. Potom si z nich pripravili pohostenie. Ľudia ich obdarovávali za to, že vynášajú z dediny zimu a začína jar,“ uviedol Igor Littva, vedúci FS Liptov.

„Sme radi, že v Ružomberku znovu ožíva kultúrny život a znovu sa uskutočňujú tradičné podujatia,“ uviedla pani Marta z Bieleho Potoka. Jarný sprievod si do Ružomberka prišli pozrieť aj niektorí obyvatelia z Vlkolínca, ale aj z iných dolnoliptovských obcí. Počas podujatia im robili potrebnú kulisu.
FS Liptov snaží uchovávať ľudové obyčaje a počas roka ich pribli6uje aj Ružomberčanom a návštevníkom mesta a to prostredníctvom scénických pasiem. K nim tradične patri fašiangová pochôdzka- bursa, ktorú pre chorobu účinkujúcich tohto roku neorganizovali. Najbližšie sa s členmi FS Liptov stretneme 1. mája ružomberskom Parku Š. Hýroša a to počas stavania mája.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia