Seniori oslavovali 40. výročie založenia Klubu dôchodcov

Seniori oslavovali 40. výročie založenia Klubu dôchodcov

RedakciaAktuality23.6.2022

V sále Kultúrneho domu Andreja Hlinku sa zišlo viac ako dvesto dôchodcov z Ružomberka, aby si pripomenuli 40. výročia založenia Klubu dôchodcov v meste.

Príjemné posedenie

Organizátori pre dôchodcov pripravili nielen občerstvenie ale aj kultúrny program. Počas neho vystúpili žiaci muzikálovej Súkromnej základnej umeleckej školy Alkana. Okrem vlastných muzikálov a hudobno-tanečných programov Alkana vystupuje aj benefične. Už viackrát týmto spôsobom zabavila dôchodcov aj handicapované deti.

Predstavila sa aj tanečná skupina Elišky. Dámy v najlepších rokoch dokázali, že aj keď majú vek, ktorý sa neprezrádza, stále sú plné energie a chuti zabávať svoje okolie.

„Bola som sama a takto, cez Klub dôchodcov som sa dostala medzi ľudí. Chodíme na výlety, je nám spolu super. A možno si nájdem nejakého súceho chlapa,“ povedala so smiechom 72-ročná Janka Todeková.

Zabaviť sa prišli aj ostatní. Radi využívajú možnosť stretnúť sa s rovesníkmi, porozprávať. Stretávajú sa aj na gulášoch, posedeniach ku Dňu matiek, Dňu seniorov, ale aj len tak, v malej klubovni pri šálke dobrej kávy alebo čaju. Ak hrá muzika, radi si zatancujú, zaspievajú a spomínajú. Spomínajú na mladé časy a chvália sa vnúčatami.

Bohatý program klubu

Klub vedie od roku 2012 Alena Vinžíková, rada priblížila jeho činnosť. „Snažíme sa ponúknuť niečo pre každého nášho člena. Členovia výboru už roky organizujú turistické vychádzky, poznávacie zájazdy, domáce aj zahraničné rekreácie. Navštívili sme mnohé slovenské kultúrne pamiatky a mestá, no vzdialené nám nie je žiadne miesto ani mesto doma, či v zahraničí.“

Organizujú spoločenské posedenia s hudbou a tancom na Drevokpe. Pravidelne organizujú posedenie jubilantov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, MDŽ, Dňa matiek, pri vianočnom stromčeku s kapustnicou.

„Čoraz obľúbenejšie sú naše letné stretnutia pri športových hrách, na ktorých samozrejme nechýba skvelý guľáš a výborná nálada podporená ľudovou hudbou. Aktívne pomáhame mestu Ružomberok a Občianskemu združeniu Ružomberčan účasťou na brigádach pri vysádzaní stromčekov,“ dodala Alena Vinžíková.

Poďakovala mestu Ružomberok, primátorovi Igorovi Čomborovi a zamestnancom Mestského úradu, spolumajiteľovi papierní Milanovi Fiľovi, riaditeľovi Vodárenskej spoločnosti Ružomberok Milanovi Mojšovi aj sponzorom, Nadácii Supra, Občianskemu združeniu Ružomberčan, PD Ludrová a jeho predsedovi Miroslavovi Števčekovi, Štátnym lesom Ružomberok a riaditeľovi Milanovi Šlávkovi, Róbertovi Kollárovi.

„Ďakujem aj všetkým ďalším nemenovaným, ktorých zoznam by bol príliš dlhý. Moje poďakovanie patrí aj obetavým členom výboru, ktorí svojou mravčou prácou prispievajú k zdarnému priebehu našich spoločných akcií.“

História Klubu dôchodcov Ružomberok

Klub dôchodcov denného centra pri MÚ v Ružomberku začal písať svoju históriu 16. mája 1982 v priestoroch Robotníckeho domu. Prvými aktívnymi funkcionármi a zároveň zakladateľmi boli JUDr. Hudáková, Jozef Hušek, Ján Pavlík najstarší, Katarína Hušeková a Michal Cambela. Podporu našli aj vo vtedajšom predsedovi Mestského národného výboru Karolovi Vályovi. V začiatku bola činnosť zameraná na počúvanie hudby a hranie spoločenských hier.

V roku 1987 sa vedúcim stal Ján Babilonský, ktorý sa osvedčil ako dobrý organizátor a aj vďaka zaujímavým aktivitám vzrástol počet členov na 248 a pôvodné priestory boli zrazu malé. V roku 1991 klub získal priestory na ulici Majere.

Činnosť v klube bola zameraná na organizovanie kultúrnych i spoločenských podujatí, zájazdov po Slovensku i zahraničí , nechýbali besedy a zdravotnícke prednášky.

Ďalším vedúcim bol JUDr. Jozef Mišura, ktorý aktívne pokračoval v rozvíjaní činnosti klubu a okrem iného založil občianske združenie Senior. Klub sa rozrastal a pre pestrú a bohatú činnosť členov stále pribúdalo a opäť sa vynorila potreba väčších priestorov, ktorá pretrváva aj v súčasnosti. Od roku 2012 je jeho vedúcou Alena Vinžíková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia