Skautské jubileum si pripomenuli aj hrami

Skautské jubileum si pripomenuli aj hrami

RedakciaAktuality24.8.2021

Jeho jubileum si pripomenuli 21. augusta v tamojšom Parku Š. Hýroša. Pre návštevníkov pripravili školu viazania uzlov, maľovanie na asfalt. Okrem toho prezentovali aj život v skautských táboroch, nechýbali skautské stany, diskusie o poslaní skautingu, o práci s deťmi.

Počiatky skautingu v Ružomberku, ktoré siahajú do roku 1921, priblížila aj výstava počas osláv jubilea skautingu. Pri jej prehliadke sme sa dozvedeli, že v marci 1921 sa dohovorilo šesť gymnazistov Peter Jakubík, Laco Króner, Barnabáš Nagy, Eugen Budaváry, Otto Bachman, Fedor Kustra a ich kamarát Klimko, že vytvoria skautskú družinu. O rok neskôr sa 4. a 5. júna 1922 sa päťčlenná skupinka 1. oddielu skautov, vedená Lacom Krónerom, zúčastnila na 1. slovenskom zlete skautov v Žiline. Zásluhou nadporučíka Seidla, ktorý sa významne zaslúžil o ďalší rozvoj skautingu v Ružomberku, vznikol dievčenský oddiel, ktorého vedúcou sa stala sestra Ružena Houdeková a jej zástupkyňou Táňa Beděková. O rok neskoršie sa pridali aj chlapci, ktorí založili svoj oddiel.

V roku 1923 pod vedením Karola Hromádku vzniká v Rybárpoli prvý rybárpoľský oddiel. V Ružomberku je tiež založený 3. oddiel chlapcov. V roku 1924 v Ružomberku vznikol 1. zbor skautov a skautiek.

V roku 1925 zásluhou bratov Lisických odišli ružomberskí skauti na svoj prvý tábor na Borovú sihoť pri Liptovskom Hrádku. Od roku 1927 stál v čele ružomberských skautov L. Króner, ktorý svoju funkciu zborového vodcu vykonával až do roku 1938, keď boli skautské organizácie na Slovensku zakázané.

Po takmer šesťročnom vojnovom období nastal ihneď po oslobodení silný rozmach skautingu a skauti a skautky sa zapojili do obnovy svojej krajiny. Ružomberskí skauti sa vrátili do budovy vtedajšieho gymnázia. Koncom roka 1945 bolo v ČSR 250 tisíc skautov a skautiek. V roku 1946 sa konal prvý povojnový tábor v Korytnickej doline. Piati ružomberskí skauti boli v roku 1947 vyznamenaní za boj proti fašizmu junáckym krížom "Za vlasť 1939-1945".

Skauti sa opäť stali "tŕňom v oku", tento raz garnitúre novej Gottwaldovej vlády, ktorá vznikla v roku 1948. Postupne boli zrušené organizačné články Junáka, skautské oddiely sa rozpadali. Na území Ružomberka vznikali oddiely turistiky, ktoré fungovali na podobných princípoch ako skautské oddiely.

Skautské hnutie na Slovensku znovu obnovili v roku 1968. Už v tomto roku bolo v Ružomberku sedem oddielov a z nich dva dievčenské. Činnosť skautov nemala opätovne dlhé trvanie, len 21 mesiacov, keď vtedajšia vládna moc znovu zakázala. Ďalšiu stránku svojej histórie začalo písať až v roku 1990 a to zásluhou Václava Rubeša.

Podľa slov vodcu 9. zboru Laca Krónera v Ružomberku Martina Podskubu v súčasnosti vo svojich radoch majú okolo 80 chlapcov a dievčat. Pochádzajú nielen z mesta, ale aj jeho okolia. Teší ho, že v majú medzi sebou veľmi veľa mladých ľudí, žiakov a študentov.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia