Školákov privítali vynovené priestory

Školákov privítali vynovené priestory

RedakciaAktuality5.9.2023

Do ružomberských základných škôl (ZŠ), ktorých zriaďovateľom je tamojšie mesto, nastúpilo do nového školského roka 248 prvákov a do materských škôl (MŠ) 190 detí. V súčasnosti je v uvedených ZŠ 2226 žiakov a v MŠ 741.

„Najviacej žiakov je MŠ Hrabovská cesta - 132; a na ZŠ Bystrická cesta spolu s elokovaným pracoviskom Dončova, - 637,“ informoval portál www.zijemvrk.sk hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.

Pred začiatkom školského roka sa v ZŠ a v MŠ uskutočnili investičné akcie, ktoré zlepšili ich vybavenie, odstránili sa havárie. „V MŠ Za dráhou sme opravili haváriu na potrubí teplej vody, ktorá stála 3600 eur, v MŠ Hrboltovej sme opravili omietky v šatni za 2800 eur a oporný múr pod terasou za 300 eur. S prácami pomohli aj rodičia. V MŠ Hrabovská cesta bolo zrekonštruované sociálne zariadenia a šatne v sume 40 tisíc eur. Finančné prostriedky vo výške 30 tisíc eur mesto získalo v marci, ako dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, v rámci Priamej podpory 2003 v oblasti Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce a mesta. Zvyšok mesto dofinancovalo z príspevku Mondi SCP. Rekonštrukcia začala ešte v školskom roku a pokračovala počas letných mesiacov.  Stavebný ruch bol počas leta aj v MŠ A. Bernoláka, kde vedenie materskej školy spolu s rodičmi natreli ploty, brány,“ uviedol V. Miškovčík.

Vedenie mesta, ZŠ a MŠ využilo letné prázdniny na rekonštrukcie a opravy aj v ďalších školách. V ZŠ Zarevúca urobili elektroinštalačné práce v tabletovej učebni a v knižnici v hodnote 1 416 eur, vymaľovali triedy a školskú jedáleň, dezinfikovali školskú kuchyňu, vymenili zárubne v telocvični, položili plávajúcej podlahy v učebni anglického jazyka v hodnote 7 791 eur. Výmena obkladov, umývadiel a batérií v ôsmich triedach stála 4 622 eur. Všetky opravy mali hodnotu 13 829 eur a uskutočnili ich v júli. Aj žiakov ZŠ Sládkovičova čakali v prvý deň školského roka zmodernizované priestory. Mohli sa prejsť po vymenených podlahách v učebniach, ako aj v malej telocvični. Učebne boli vymaľované, v relaxačnej miestnosti je nový koberec. Novú maľovku má aj vstupný areál školy, v učebni chémie sú nové vertikálne žalúzie. Všetky opravy sa udiali počas prázdninových mesiacov a stáli vyše 13 tisíc eur.

V ZŠ Bystrická s elkokovaným pracoviskom na Ulici Dončova sa zamerali na vynovenie kuchyne a školskej jedálne. Položili tam novú podlahu, vymenili nové kachličky, vymaľovali ju. Práce stáli takmer 10 tisíc eur. Veľké investičné akcie sa uskutočnili na ZŠ Černová, kde vymenili kotol v školskej jedálni za 8 900 eur. Po budove školy urobili potrebné úpravy. Škola nakúpila notebooky, interaktívne tabule, magnetické tabule v sume 16 980 eur.

„V ZŠ Biely Potok bola opravená havária na odpadovom potrubí. V škole uskutočnili aj bežné opravy, obnovili náter na podlahe v škole, obnovili nový náter školskom klube. Práce financovali zo sponzorských darov,“ uviedol V. Miškovčík. Doplnil, že v mestských MŠ majú ešte voľných 20 miest.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

© 2023 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia