Škôlky v Ružomberku potrebujú rozsiahle investície

Škôlky v Ružomberku potrebujú rozsiahle investície

RedakciaAktuality9.11.2023

Mestskí poslanci sa počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Ružomberku zoznámili s analýzou technického stavu desiatich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vyplynulo z nej, že približne 1,1 milióna eur sú predpokladané investičné náklady na opravy.

Vypracovalo ju oddelenie údržby a správy majetku a budov Mestského úradu v Ružomberku. Popisuje technické problémy v mestských materských školách. Najčastejšími problémami sú úniky tepla, zatekanie do interiéru, popraskané omietky, nezaizolované podlahy a múry, zastarané elektrické rozvody, staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie, upchaté vodovodné potrubia, poškodený mobiliár a detské hracie prvky, staré kanalizačné potrubia.

Predložený materiál poukazuje aj na rezervy pri úspornejšom osvetlení a napojení škôlok na efektívnejšie vykurovanie prostredníctvom mestskej spoločnosti CZT (Centrálny zdroj tepla) Ružomberok.
„Analýza poukazuje na najvypuklejšie problémy, vo všeobecnosti sú naše školy v dobrom technickom stave. Najvyššie predpokladané investičné náklady na odstránenie nedostatkov v materských školách súvisia so zateplením obvodového plášťa, opravou striech či komplexnou rekonštrukciou elektrických rozvodov, ktorú je potrebné vykonať takmer vo všetkých materských školách. Čaká nás ešte veľa práce. Radi by sme sa posunuli k hľadaniu možností, aj prostredníctvom externých finančných zdrojov, na realizáciu potrebných rekonštrukcií a opráv,“ informoval primátor Ľubomír Kubáň.

Mesto Ružomberok je zriaďovateľom desiatich materských škôl, ktoré v aktuálnom školskom roku navštevuje 741 detí, najviac, 132, chodí do Materskej školy na Hrabovskej ceste. Brány ružomberských škôlok v septembri prvýkrát prekročilo 190 detí.

MŠ Biely Potok
Nutné zatepliť obvodové múry budovy.
Popraskané omietky.
Oprava, resp., výmena osvetľovacích telies.
Nutná oprava časti strechy, zatekanie do interiéru, únik tepla.
Nutná rekonštrukcia elektrických rozvodov.

MŠ Hrboltová
Nezaizolované podlahy a múry, naťahuje vlhkosť.
V nezrekonštruovanej časti škôlky sú poškodené omietky v interiéri.
V nezrekonštruovanej časti je nutná výmena elektrických rozvodov.
Poškodené sieťky na štaupláte, kuny v podkroví.
Nutná oprava dažďových zvodov.
Zo zle odvodnenej cesty tečie voda až ku budove MŠ.

MŠ Bernolákova
Strecha je zakrytá lepenkou, pri väčších zrážkach zateká na viacerých miestach.
Poškodené schodisko vyžaduje opravu.
Poškodený sokel budovy, vyžaduje opravu.
Staré elektrické rozvody, nutná výmena káblov.
V celej budove sú staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie, to by bolo treba riešiť čo najskôr vzhľadom na spotrebu energie (na južnej strane je horúco, na severnej zima).
Staré poruchové WC, treba uvažovať o výmene.
Staré umývadlá poškodené od čistiacich prostriedkov.
V práčovni tečie voda iba minimálne. Je nutná oprava, resp. výmena rozvodov vody. Upchaté vodovodné potrubie.
Plot od strany penziónu Alžbetka je poškodený. Plot nie je mestský, je nutné vyzvať vlastníkov pozemkov na výmenu resp. opravu plota.

MŠ Klačno
Budova MŠ nie je zateplená.
Poškodené schodisko na terasu.
Poškodené parapety na oknách.
Poškodené žalúzie na oknách.
Dvere na hlavnom vchode netesnia, dochádza k únikom tepla a roseniu.
Zavlhnuté obvodové múry.
Zatečené múry vo WC a kúpeľni.
Poškodené WC misy, najmä poklopy.
Chýbajúce oplotenie.

MŠ Za dráhou
Pri rekonštrukcii nevymenili inžinierske siete – odpad aj voda sú staré a elektrina je vedená hliníkovými káblami.
Kuchyňa – vzduchotechnika zastaraná nefunkčná a hlučná.
Obklady a dlažby v kuchyni sú staré.
Pôvodná sanita a čiastočne obnovené šatne pre kuchárky – skrine a guma na podlahe, nemajú jedáleň.
Betón na plote opadáva.
Rozpadáva sa asfalt na asfaltových plochách pri vstupe a aj v areáli.
Poškodený detský mobiliár.
Nutná rekonštrukcia dverí a nakladacej rampy pre zásobovanie.
V jasliach sú pôvodné elektrické rozvody a tiež rozvody vody a odpadu.

MŠ Riadok
V celom objekte sú nevyhovujúce elektrické rozvody.

MŠ Černová
Strecha nezateplená, úniky tepla.
V časti budovy sú vymenené radiátory, v ďalšej časti sú staré, pôvodné.
Staré elektrické rozvody.
Zastarané svietidlá, dokonca niektoré upevnené na azbestových pásoch.
Pivničné priestory nevyužívajú, sú zatuchnuté, zavlhnuté.
Bočné dvere na donášku stravy sú pôvodné drevené, veľké úniky tepla.

MŠ Š. Moyzesa
V budove A a B sú staré, pôvodné elektrické rozvody.
V budovách A a B sú ešte pôvodné dlažby, pôvodné omietky, drevené okná.
Strecha je na niektorých miestach poškodená a preto zateká do interiéru.
Niektoré časti, najmä skladovacie priestory, sú z hľadiska hygieny v nevyhovujúcom stave.
Treba výmenu umývačky, už má vyše 15 rokov.

MŠ Bystrická cesta
Rozvody vody sú v podstate havarijnom stave.
Kanalizačné potrubie je pôvodné, liatinové, v zlom stave.
Strecha je pôvodná, lepenková. Viditeľne zateká, najviac v priestoroch spojovacej chodby medzi hlavnou a technickou budovou. Zateká cez strop a voda tečie cez osvetlenie. Hrozí úraz elektrickým prúdom.
V spojovacej chodbe sú pôvodné drevené okná, je tu veľký únik tepla.
2 ks detského mobiliáru sú poškodené.
Rodičia, ktorí prinesú svoje dieťa do škôlky, nemajú kde zaparkovať auto.

MŠ Hrabovská cesta
Štyri sprchové kúty v pôvodnom stave, potrebná rekonštrukcia.
Staré, pôvodné rozvody vody.
V jednej triede je potrebná rekonštrukcia kuchynky.
V šatniach sú staré, pôvodné drevené okná.
Staré rozvody elektriny.
Staré pôvodné dažďové zvody zatekajú.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia