Školská kaplnka bola v suteréne, dnes má dôstojné miesto

Školská kaplnka bola v suteréne, dnes má dôstojné miesto

RedakciaAktuality23.9.2019

Škola mala kaplnku 11 rokov s suteréne, teraz jej konečne našli dôstojné miesto v centre budovy.

„Pred jedenástimi rokmi, na podnet môjho predchodcu, riaditeľa Stanislava Bellu, diecézny otec biskup František požehnal priestory našej pôvodnej kaplnky. Boli sme vďační, že ju máme. Mali sme však aj sen, aby kaplnka bola na mieste, ktoré bude každému z nás nablízku. Dnes je v priestoroch niekdajších šatní. Kedysi sa tu žiaci prezúvali a aj teraz si chceme pomyselne vyzuť obuv, ako Mojžiš, lebo miesto, na ktorom stojíme, bude sväté,“ v príhovore pri požehnaní kaplnky Ducha svätého povedal riaditeľ školy Kamil Nemčík.

Celé dielo vzniklo vďaka štedrej podpore viacerých darcov – Nadácie Mondi SCP, Juraja Dvořáka, absolventa gymnázia, Imricha Béreša, predsedu predstavenstva PSS a ďalších bohuznámych darcov. Zároveň aj vďaka priateľom, dobrovoľníkom, ochotným žiakom a zamestnancom školy, ktorí svojou radou a pomocou pri projekte pomáhali a na mnohých prácach sa podieľali bezplatne.

„Darcovia nám venovali spolu 8 670 eur, celkové náklady však boli vo výške viac ako 11 tisíc eur,“ doplnil informácie riaditeľ Nemčík.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia