Školský život neprerušili ani v čase epidémie

Školský život neprerušili ani v čase epidémie

RedakciaAktuality20.3.2020

Ružomberské Diagnostické centrum (DgC) pre žiakov piateho až deviateho ročníka je v súčasnosti je jediným školským subjektom v okrese, ktoré funguje aj napriek prerušeniu vzdelávania v štáte. Pri pohľade na budovu internátu sa môže zdať, že je tam teraz pusto, ale opak je pravdou.

O príčinách fungovania DgC nás informovala jeho riaditeľka Mgr. Mária Peťová: „V týchto dňoch je naše zariadenie v prevádzke. Sú v ňom deti, ktoré boli do zariadenia umiestnené na základe súdneho rozhodnutia a od sociálnej kurately nedostali povolenie na návrat do rodinného prostredia. Kapacitu zariadenia máme naplnenú, takže po obnovení vyučovania na Slovensku sa k nám opätovne vrátia tie deti, ktoré boli do zariadenia umiestnené na dobrovoľné pobyty.”

Na otázku ako beží život v DgC v týchto dňoch, nám jeho riaditeľka povedala, že v dopoludňajších hodinách sa vzdelávajú v budove školy. Popoludní im vychovávatelia pripravujú voľnočasové aktivity. Vychovávatelia pre ne organizujú záujmovú činnosť, hrajú sa s nimi spoločenské hry, sledujú televízor, opakujú si s nimi učivo. Na pohyb využívajú areál zariadenia. K dispozícii majú telocvičňu, školský dvor, klubovne v internáte.

Každý vychovávateľ, alebo pracovník musí nateraz dodržiavať sprísnené hygienické normy,"potvrdila riaditeľka.

Po zariadení sa môže pohybovať len s ochranným rúškom a dezinfikovať si ruky. „Vďaka nášmu zriaďovateľovi - Okresnému úradu v Žiline, odbor školstva sa nám podarilo zakúpiť ozónový generátor, ktorý je v neustálej prevádzke a čistí priestory zariadenia od vírusov a baktérií,” povedala M. Peťová.

Do DgC je možné umiestniť žiaka alebo žiačku 5. až 9. ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, a to buď na dobrovoľný diagnostický pobyt na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa alebo súdnym rozhodnutím o neodkladnom, či výchovnom opatrení. Dôvody na umiestnenie môžu byť rôznorodé - zanedbávanie školskej dochádzky, nevhodná partia v domácom prostredí, krádeže, narušovanie vyučovacieho procesu, úteky z domu, sklon k závislostiam a podobne. Maximálna dĺžka pobytu je tri mesiace.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia