Školy znovu privítali svojich žiakov a študentov

Školy znovu privítali svojich žiakov a študentov

RedakciaAktuality9.1.2023

Školy sa nerozhodli vyhlásiť dodatočné prázdniny, aby ušetrili na energiách. Dotýka sa to nielen základných škôl v správe mesta a cirkvi, ale aj stredných škôl, ktoré prevádzkuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a dvoch cirkevných škôl. Niektoré školy čiastočne ušetrili na energiách, keď mali pred Vianocami chrípkové prázdniny. Uskutočnilo sa to v spolupráci zriaďovateľa školy s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

"Predĺženie zimných prázdnin je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ŽSK ako zriaďovateľ urobí maximum, aby nebol ohrozený riadny chod vyučovania v roku 2023. Nie je v kompetencii ani riaditeľa školy, aby prijímal takéto individuálne rozhodnutia. Akékoľvek prerušenie vyučovania je povinný oznámiť a konzultovať so zriaďovateľom,” zdôraznila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Žilinský samosprávy kraj, ktorý v Ružomberskom okrese zabezpečuje chod štyroch škôl, takisto zápasí s vysokými cenami energií. V porovnaní s kalendárnym rokom 2021 sa zvýšili náklady v priemere o 15 percent, ale v porovnaní s rokom 2020 vzrástli v priemere o 26,5 percent, informovala portál Žijem v Ružomberku hovorkyňa ŽSK E. Lacová.

“ŽSK pripravil nielen pre stredné školy, ale pre všetky organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti konkrétne opatrenia, ktoré sú aplikovateľné okamžite na zníženie energetickej náročnosti prevádzok a na zabezpečenie úspor energií. Týkajú sa kúrenia a vykurovacej sústavy napr. nočné a víkendové útlmy na ústredné kúrenie a vo vetvách teplej úžitkovej vody. Znížili sa vnútorné teploty o jeden až dva stupne pri zachovaní hygienických podmienok v zmysle platnej legislatívy. Dotklo sa to prípravy teplej vody, svietenia a osvetlenia, vypínania informačnej techniky a iných zariadení,” povedala E. Lacová.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia