Sokol a Orol sa prezentujú v Liptovskom Hrádku

Sokol a Orol sa prezentujú v Liptovskom Hrádku

RedakciaAktuality13.3.2023

Bolo to 12. apríla 2022, keď Michal Kovačic, riaditeľ Liptovského múzea, v jeho sídelnej budove na Námestí Š. N. Hýroša v Ružomberku, privítal účastníkov vernisáže zaujímavej dobovej výstavy s názvom Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol. Od 9. marca 2023 je táto prehliadka sprístupnená v expozícii Liptovského múzea v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

Je to výstava, ktorá mapuje dejiny dvoch významných telovýchovných spolkov a ich pôsobenie v Liptove za čias prvej Československej republiky. Telocvičné jednoty Sokol a Orol patrili v medzivojnovom období k fenoménom, ktoré vstupovali do každodenného života všetkých regiónov mladej Československej republiky. Návštevník tu má možnosť nahliadnuť do histórie i cez zbierkové predmety.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia