Spomienka na černovského rodáka B. Jaška

Spomienka na černovského rodáka B. Jaška

RedakciaAktuality23.5.2023

Pri príležitosti sto rokov od narodenia černovského rodáka Bernarda Jaška, ktorého komunistický režim popravil spolu s Pavlom Kalinajom 17. februára 1951, si pripomenú veriaci na spomienkovom podujatí, ktoré bude spojené so svätou omšou. Bude ju slúžiť v kostole v Černovej 24. mája o 15.00 h vojenský ordinár Mons. František Rábek.

B. Jaško pracoval na povereníctve vnútra na odbore Štátnej bezpečnosti (ŠtB), odkiaľ z ďalekopisov získaval informácie o represiách voči kňazom a cirkvi. S týmito správami, ktoré sa týkali aj rozličných odpočúvacích a sledovacích aktivít, prostredníctvom P. Kalinaja a jeho známeho Štefana Uhrína,oboznámil predstaviteľov cirkvi, najmä trnavského pomocného biskupa Michala Buzalku.

B. Jaško plánoval útek do Rakúska, bol však prezradený. Jaška, Kalinaja a ďalších 20 osôb zatkli v júni 1949. Štátna moc vykonštruovala súdny proces, ktorý mal ostať navždy utajený pred zrakom verejnosti. Konal sa po polroku od zaistenia v novembri 1949. Žalobu podal vrchný vojenský prokurátor Anton Rašla. Jaško a Kalinaj dostali trest smrti, ostatným 20 odsúdeným súd sprísnil tresty dohromady na 144 rokov väzenia. Vykonanie trestu smrti obesením B. Jaška a P. Kalinaja sa uskutočnilo na nádvorí Krajskej súdnej väznice v Bratislave v sobotu 17. februára 1951.

Medzi odsúdenými v procese Jaško a spol. bol aj neskorší levočský dekan Štefan Klubert. Podľa historika Róberta Letzatíto väčšinou mladí muži neboli žiadni superhrdinovia, ale skutoční charakterní chlapi. „Jaško, Kalinaj, Uhrín, Hajdin a ďalší predstavujú príbehy, ktoré môžu zaujať práve mladých ľudí a byť pre nich inšpiratívne, aby sa nebáli stáť za svojím a chrániť svoju otcovizeň a všetky jej duchovné poklady,“ hovorí Letz. Príbeh odbojovej skupiny Jaško a spol. bol spracovaný v dokumentárnom filme 22 hláv, predtým o tomto prípade vyšla publikácia historika Vladimíra Palka ml. Bernard Jaško a spol.: Odpor voči komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti, ktorú vydal Ústav pamäti národa. (Poznámka: V správe sú využité informácie z archívu TK KBS) .

Spomienkové podujatie organizuje Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a Katolícka univerzita v Ružomberku.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia