Spomienka na hrdinov Povstania

Spomienka na hrdinov Povstania

RedakciaAktuality31.8.2023

Mier a sloboda sú totiž hodnoty, ktoré sú zvlášť v dnešných ťažkých časoch znova aktuálne, za ktoré je potrebné bojovať a ktoré stoja za položenie životov.

Spomienkové oslavy pri príležitosti 79. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) uskutočnili sa 30. augusta v Ružomberku. Ich súčasťou bolo položenie vencov k pamätnej tabuli obetiam SNP pri vstupnej bráne bývalého závodu SOLO. Pri tejto príležitosti predseda okresnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Róbert Fajta, pripomenul, že SNP v Ružomberku vypuklo o dva dni skôr ako na celom Slovensku. Zapojili sa do neho aj pracujúci papierenskej fabriky SOLO, ktorí pochádzali nielen z Ružomberka, ale aj z okolitých obcí. Ich pamiatku si položením vencom uctili aj zástupcovia spoločnosti Mondi SCP.

Významnú úlohu v SNP zohrala aj ružomberská vojenská nemocnica, ktorá vytvorila poľnú nemocnicu v Korytnici. Presťahovala tam časť svojho vybavenia, lekárov a zdravotníckeho personálu. Túto historickú udalosť pripomína pamätní v blízkosti vstupu do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP.

Oslavy SNP v Ružomberku vyvrcholili pri pamätníku Partizánska matka, kde  si túto dejinnú udalosť pripomenuli príslušníci ozbrojených síl, polície, štátnej správy, samosprávy, zástupcovia politických strán a verejnosť,

Oslavy vyvrcholili pri pomníku Partizánska matka.

“Dnes 30. augusta sme sa tu stretli, aby sme si spoločne pripomenuli udalosti Slovenského národného povstania a pripomenuli si hrdinov, ktorí sa pred 79. rokmi – každý svojou mierou – zapojili do domáceho odboja počas druhej svetovej vojny a proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky,” uviedol v príhovore ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Ďalej povedal: “Sme tu, aby sme vzdali hold hrdinom, aby sme spomínali na našich dedov, otcov, manželov, bratov, synov, na našich priateľov, známych i neznámych. Vďaka im za to, že sa nebáli konať, že v rozhodujúcich chvíľach necúvli. Vďaka im za to, že na oltári boja za mier a slobodu neváhali nechať to najcennejšie – svoje životy.”

Ružomberský primátor podotkol: “Konáme tak pri Pamätníku Partizánskej matky, ktorú zdobí nápis: „Nech pieseň slobody zneje vždy ozvenou, veď z bolesti matky nad smrťou hrdinov vyrástla sila a bratstvo národov!“ Myslím, že neexistuje symbolickejšie vyjadrenie hrôzy vojen, ako práve postava ženy – matky, ktorá čaká na svojho syna. Matky, ktorá sa o neho strachuje, ktorá mu venuje každučkú myšlienku s nádejou, že sa raz vráti domov.”

Slovenské národné povstanie je významným historickým medzníkom v dejinách Slovenska a rovnakým medzníkom je aj v dejinách nášho mesta. Samotné povstanie síce začalo na rozkaz: „Začnite s vysťahovaním!“ 29. augusta 1944, ale v Ružomberku bolo vyhlásené už 27. augusta 1944, teda o dva dni skôr. Ružomberok sa tak stal prakticky prvým oslobodeným územím.

Mimoriadnu úlohu vo vojenskom povstaní zohrala práve Vojenská nemocnica v Ružomberku. 4. septembra rozvinula svoju činnosť ako poľná nemocnica v priestoroch kúpeľov Korytnica. 5. septembra 1944 obsadili objekty Vojenskej nemocnice v Ružomberku Nemci. Vzhľadom na rozsah bojov na území stredného Slovenska vznikla koncom septembra 1944 potreba vytvorenia druhej poľnej nemocnice, ktorú Vojenská nemocnica rozvinula v budove Gymnázia v Tisovci. Vojenská nemocnica a jej odborný lekársky i pomocný personál zabezpečoval podporu bojujúcich jednotiek na oboch stranách Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

Mnohí priami účastníci Slovenského národného povstania sa už šťastného návratu domov nedožili a zahynuli pri obrane svojej vlasti. Vojna si vybrala veľkú daň, priniesla so sebou obrovské ľudské a materiálne obete. O život prišlo veľa nevinných ľudí bez ohľadu na národnosť, vek, pohlavie či politické presvedčenie, pripomenul primátor.

Aj SNP je mnohokrát – aj v dnešných časoch – doslova znásilňované politickou či ideologickou interpretáciou mnohých, ktorí takto jeho význam a hodnotu podceňujú a dehonestujú.

“Avšak národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť znova. Pripomínať si udalosti svetových vojen, krutosť zabíjania ľudí a ničenia hodnôt, ale aj osudy tých, ktorí sa vzopreli domácemu fašistickému diktátu a nemeckej nacistickej ideológii je našou povinnosťou. Povinnosťou pred nami samými i povinnosťou voči našim deťom, ktoré sa o týchto udalostiach učia v školách,” uzatvoril Ľ. Kubáň.

Pripomínajme si v týchto dňoch mená ľudí, ktorí sa vzopreli tyranii a útlaku a hovorte nahlas ich príbehy. Aby sme nezabudli.

Večná vďaka a sláva hrdinom Slovenského národného povstania!

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia