Spomienka na obete holokaustu

Spomienka na obete holokaustu

RedakciaAktuality11.9.2023

Deviaty september je na Slovensku pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia, pripomíname si ním dátum prijatia tzv. Židovského kódexu vládou slovenského vojnového štátu. Židovským kódexom je nazývané Nariadenie č.198 zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. Toto nariadenie ustanovilo osobitný právny režim pre občanov židovského vierovyznania, ktorí týmto stratili občianske práva.

Nariadenie zaviedlo povinnosť židov nosiť židovské označenie, zakázalo manželstvo medzi židmi a nežidmi. Pripravilo židov o právo volebné, zhromažďovacie, spolkové či tlačové. Židia nesmeli byť zamestnaní vo verejných službách, nesmeli vykonávať povolanie notára, advokáta, inžiniera, lekára, zverolekára, lekárnika, redaktora či vydavateľa. Nariadenie ďalej zaviedlo pre židov pracovnú povinnosť, osobné a domové prehliadky a obmedzilo listové tajomstvo, tým, že na každej obálke musela byť okrem adresy nakreslená aj židovská hviezda. Židia boli vylúčení zo štúdia na všetkých školách, nemohli voľne nakladať so svojim majetkom, nesmeli vlastniť fotoaparáty alebo ďalekohľady. Židia aj židovské združenia boli povinné vykázať svoj majetok. Židovské podniky boli prevedené na nových - nežidovských vlastníkov. Proti rozhodnutiam tohto nariadenia nebolo možné sa odvolať na súde.

Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia uskutočnila sa 8. septembra spomienková tryzna "Nezabudnutí susedia" v ružomberskej synagóge. Jej účastníci si pripomenuli prijatie Židovského kódexu, ktorý zasiahol aj život židov v Ružomberku. Aj oni boli násilne odvlečení zo Slovenska a veľká časť z nich sa už domov nevrátila. Za 70 nepreživších židov v koncentračných táboroch zapálili sviečky synagóge. Zazneli tam príhovor emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, modlitba za zosnulých od rabína M. B. Kapustina. Prečítali tam aj mená obetí holokaustu.

Spomienková tryzna bola aj výzvou pre živých, aby nikdy nedovolili zopakovať krutosť, ktorá bola páchaná fašistami počas druhej svetovej vojny.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia