Spomienka na Otca národa

Spomienka na Otca národa

RedakciaAktuality27.8.2023

Slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutočnila 25. augusta Kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej, bola súčasťou programu k 85. výročiu úmrtia Andreja Hlinku (zomrel 16 augusta 1938). Jej hlavným celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasiľ. V homílii vyzdvihol osobnosť A. Hlinku. Poďakoval Bohu, že nám dal tak významného človeka, ktorý sa natrvalo zapísal do dejín katolíckej cirkvi a slovenského národa.

Po večernej svätej omši sa veriaci stretli pri buste A. Hlinku pred černovskou farou. Poslanec ružomberského mestského zastupiteľstva za mestskú časť Černová Martin Papčo v príhovore poukázal na úlohu ich rodáka A. Hlinku v dejinách slovenského národa. Zdôraznil, že pre jeho boj proti pomaďarčovaniu Slovákov bol väznený a suspendovaný. A. Hlinka sa snažil pomôcť svojmu národu výstavbou kultúrnych stánkov v rôznych slovenských mestách. Vo svojej Černovej inicioval vybudovanie kostola, ktorého posvätenie vyvolalo krviprelievanie. Do slovenských dejín sa zapísalo ako Černovská tragédia. A. Hlinkovi oprávnene patrí pomenovanie Otec národa, podotkol M. Papčo.

K slávnostnému rázu pietnej spomienky na A. Hlinku prispel aj černovský chrámový spevokol Máj.

Život A. Hlinku priblížil aj prof. Róbert Letz počas prednášky v černovskom kultúrnom dome. Zameral sa v nej najmä na význam príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie. Stal sa zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti pre Slovákov, ale aj Moravanom, Čechov, Bulharov či Macedóncov. Ich duchovný odkaz pre A. Hlinku ho sprevádzal celým jeho životom. Predstavoval pre neho spojnicu medzi slovanskými národmi. Zúčastňoval sa púti venovaných Cyrilovi a Metodovi.

Podľa R. Letza o význame A. Hlinku pre Slovákov a jeho popularite na Slovensku vypovedá skutočnosť, že sa s nim 21. augusta 1938 prišlo naposledy rozlúčiť okolo 65 tisíc ľudí. Medzi nimi bolo asi 1000 kňazov, študentov teológie a nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia a to najmä z Moravy a Česka. Veriaci cítili, že odchodom A. Hlinku sa končí jedna epocha v našich dejinách a začína sa nová, konštatoval R. Letz.

Fotogaléria

Text a fot: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia