Spomienka na T. Munka a obete holokaustu

Spomienka na T. Munka a obete holokaustu

RedakciaAktuality17.12.2023

Občianske združenie Simach Art zorganizovalo 15. decembra 16. Koncert na pamiatku Tomáša Munka a obetí holokaustu z Ružomberka. Podujatie sa uskutočnilo v synagóge v deň, keď bol z noviciátu rehole jezuitov Tomáš Munk odvlečený (15. 12. 1944). Najprv do tábora v Seredi, neskôr do koncentračného tábora Sachsenhausen.

Jezuitský novic T. Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli.

František Munk sa narodil v roku 1895 v Reci neďaleko Senca. Stal sa priemyselníkom a obchodníkom. Oženil sa s Gizelou Kohnovou. Pochádzali zo židovskej rodiny. Keď sa presťahovali do Ružomberka, už sa nehlásili k židovskej viere. V harmonickom manželstve sa im narodili dvaja synovia: Tomáš (1924) a Juraj (1930). V roku 1939 vstúpili do katolíckej cirkvi.

Tomáš v žiadosti o krst napísal: Som radosťou naplnený v očakávaní milosrdenstva Pána, vstupujúc do jeho Cirkvi. Keď teraz túto očakávajúcu radosť mám zdôvodniť, zdá sa mi to byť veľmi ľahkou úlohou. Je to asi preto, že som Kristovo učenie už predtým hlboko cítil, než som ho znal. Cítim však, že týmto krokom s hrdou a šťastnou mysľou ukážem, že chcem navždy patriť do Kristovho tábora, že mojou zbraňou je práca a láska k blížnemu, mojou helmicou duch, mojím štítom pravda, a že všetko je podopreté vierou v jediného Boha a vo večnú silu učenia jeho Syna – že takto vyzbrojený nemusím sa báť ničoho, ani pokušenia, núdze, ale najmenej zla, každodenných krívd a ľudských nespravodlivostí. Lebo: Ak je Pán Boh so mnou – kto proti mne?“

Od svojho krstu žil František s rodinou intenzívnym náboženským životom. Každodenne navštevoval bohoslužby a pristupoval k sviatostiam. Viackrát si vykonal duchovné cvičenia. Pre svedectvo ich života viacerí vstúpili do katolíckej cirkvi. Svedkovia dosvedčujú, že žili životom modlitby a lásky.

V roku 1943 vstúpil Tomáš v Ružomberku do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Jeho predstavení i novici si čoskoro všimli nevšednú hĺbku jeho duchovného života a živú vieru. Mal heslo: Láska ku Kristovi až do zabudnutia seba. Napriek tomu, že ich chránila tzv. prezidentská výnimka, nadišiel čas vydať svedectvo.

Dňa 14. decembra 1944 zatkli matku Gizelu, potom otca Františka a ich syna Juraja. Tomáš vedel, že prídu i pre neho. Noc pred zatknutím prežil v noviciátnej kaplnke. Ráno s úsmevom na tvári povedal: Tejto noci som Bohu ponúkol svoj život za svoj židovský národ.

Tomáša zatkli 15. decembra. Vianoce prežili v ružomberskej väznici a koniec roka v zbernom tábore v Seredi. Aj napriek veľkému úsiliu jezuitského provinciála Jozefa Jurovského sa nepodarilo rodinu zachrániť. Juraja a Gizelu odviezli do koncentračného tábora Bergen-Belsen v severozápadnom Nemecku. Tomáš a otec František sa dostali do tábora Sachsenhausen.

 Otca Františka a jeho syna Tomáša zastrelili na pochode smrti do Berlína. Stalo sa to pravdepodobne 22. apríla 1945. Koncertom sme si uctili pamiatku všetkých obetí holokaustu z Ružomberka. Ich mená prečítali počas neho.

Hudobným hosťom spomienkového podujatia bol výnimočný slovenský hudobník David Kollar. Pripravil špeciálny program, ktorý zahral na akustickej gitare. Kollar je autorom početných nahrávok elektronickej ambientnej hudby s veľmi inovátorským prístupom k hre na gitaru. Je známy spoluprácami s mnohými svetovými hudobníkmni (Pat Mastelotto z King Crimson, Erik Truffaz, Steven Wilson, Eivind Aarset, Arve Henriksen).

Podujatie pripravilo OZ Simach Art v rámci cyklu koncertov Hudba u Fullu. Projekt "Hudba u Fullu" z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Koncert na pamiatku T. Munka a obetí holokaustu z Ružomberka podporila rehoľa Jezuitov.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia