Štart projektu Obedy zadarmo na školách v Ružomberku

Štart projektu Obedy zadarmo na školách v Ružomberku

RedakciaAktuality25.9.2019

Za obedy zadarmo sa platí

Stravovanie zadarmo v skutočnosti celkom bezplatné pre rodičov nie je. Suma od štátu vo výške 1,20 € totiž na niektorých školách nepokryje plnú cenu za obed.

Rekonštrukcia prebehne na Základnej škole Klačno

Na finančné navýšenie majú vplyv dve podstatné veci. Stravná jednotka je vyššia ako dotácia, ktorú proklamovala vláda. Namiesto 1,20 € je stravná jednotka v našom meste 1,33 €. Zároveň treba brať do úvahy, že celá réžia obedov zadarmo stála mesto základné výdavky pri štarte. Preto sme sa rozhodli zvýšiť paušálnu cenu od rodiča na stravu, ktorá sa vypláca mesačne z 2,00 € na 6,00 €. Táto suma sa týka len základných škôl,“ popisuje situáciu Jozefa Pažítka, vedúci oddelenia školstva a športu v Ružomberku.

Kapitálové výdavky obedov zadarmo stáli mesto Ružomberok 90 000,00 €, keďže v tomto prípade nešlo o žiadnu podporu zo strany štátu. Za tieto peniaze sa nakupovali stroje do školských jedální, kotle či umývačky riadu. Obnovený a doplnený inventár školských jedální, príbory, taniere, stoly, stoličky stáli mesto 45 000,00 €. Zvyšok do celkovej sumy výdavkov, ktorá predstavuje 175 000,00 € z rozpočtu mesta, sú mzdové náklady na zvýšený počet zamestnancov.

Okrem potrebných investícií sa hľadali aj zamestnanci na obsadenie pozícií do jedální. „Vedúce jedální a riaditelia jednotlivých škôl si našli potrebný počet pracovných síl. Celkovo za zvýšil počet zamestnancov v školských jedálňach za mesto o 6 pracovníkov ,“ vysvetľuje J. Pažítka.

Stavebnú úpravu čaká ešte jedáleň na Klačne

Na Základnej škole Zarevúca pribudlo výdajové miesto

Stavebné úpravy sa dotkli Základnej školy Zarevúca, tam bolo potrebné vytvoriť ďalšie nové výdajové miesto. Na Základnej škole Sládkovičova sa vytvoril kútik pre odkladanie varníc „Veľká rekonštrukcia nás čaká na Základnej škole Klačno. Súčasná kapacita jedálne je maximálne 350 obedov, škola má momentálne cez 400 žiakov a približne 80 žiakov materskej školy. Tým v súčasnosti dovážame stravu zo škôlky Riadok. A určite pribudnú aj internátni stravníci zo športových tried,“ približuje J. Pažítka.

Napriek tomu, že sa vytvárali podmienky pre 100 % stravníkov realita je iná. „Môžem potvrdiť približne 20 % navýšenie v stravovaní detí po spustení projektu. Stravovanie detí nie je plne využívané, o stravu v našich školských jedálňach má záujem cca 78 % žiakov základných škôl, “ povedal pre náš portál vedúci oddelenia školstva a športu v Ružomberku.

Čipový systém na školách

Dôležitou súčasťou výdaja obedov hlavne od septembra sa stali čipové kľúče. Manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá. Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čipový kľúč k zariadeniu a pracovník v školskej jedálni hneď vie potrebné údaje pre výdaj stravy. „Prostredníctvom čipového systému, ktorý na školách nášho mesta funguje sa žiak prezentuje, že je v škole. Následne v jedálni mu vedia pripraviť a vydať obed. Ak žiak obed nechce, cez čipový systém sa odhlási,“ vysvetľuje J. Pažítka.

Vedúci oddelenia školstva a športu v Ružomberku nás informoval aj o skutočnosti, že ak je dieťa na obed prihlásené a neodoberie ho zo svojej pohodlnosti, alebo iných dôvodov na to sa štátny príspevok nevzťahuje. Celý obed v takomto prípade zaplatí rodič. „Neviem, čo deti od obedov v školských jedálňach odrádza. Či čas čakania v rade, alebo im nevyhovuje typ vareného jedla,“ analyzuje príčiny neprihlásenia sa detí na obed, vedúci oddelenia školstva a športu v Ružomberku Jozef Pažítka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia