Stav detských ihrísk v Ružomberku sa zlepší

Stav detských ihrísk v Ružomberku sa zlepší

RedakciaAktuality13.12.2019

Závery kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie z októbra 2018 poukázali, že na území Slovenska je veľký počet ihrísk, ktoré majú nedostatky. Približne 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou.

Detské ihriská majú po novom spĺňať presne stanovené bezpečnostné požiadavky. Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý v októbri tohto roku schválil parlament. Právna norma určí systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol.

Ihriská v Ružomberku čakajú zmeny

V praxi to znamená, že do konca roka 2021 musí byť každé detské ihrisko aj v Ružomberku certifikované, bezpečné a udržiavané. „Viem, že máme ešte dva roky na riešenie problémov ohľadom stavu detských ihrísk. Teší ma, že dnes máme ich stavy v meste vyhodnotené,“ predniesol na poslednom mestskom zastupiteľstve, Juraj Burgan hlavný iniciátor mapovania situácie ihrísk v Ružomberku.

V každom obvode poverená osoba vypracovala tzv. list ihriska aj s náležitými údajmi. Poslanec Burgan upozornil na fakt, že detské ihriská okrem mapovania stavu treba následne udržiavať a certifikovať, čo bude stáť mesto určitý finančný obnos. „Prvú fázu o stave detských ihrísk sme ukončili čaká nás druhá, čo s aktuálnym stavom ďalej,“ doplnil J. Burgan.

V meste sa nachádzajú detské ihriská, ktorých súčasťou je iba jeden detský prvok. Ružomberskí poslanci preto budú v najbližšom období diskutovať aj o tom, či takého ponechať, alebo sa sústrediť na kvalitu iných prvkov. Predmetom rokovaní budú aj návrhy, ako ihriská v meste spravovať a koľko financií sa vyčlení na ich údržbu.

Ružomberské detské ihriská v číslach

Zo 76-tich ihrísk v meste nemá problém len 16. „Žiaľ u drvivej väčšiny ihrísk v Ružomberku evidujeme problém a neprešli by kontrolou,“ konštatoval J. Burgan, ktorý poslancov v súvislosti upozornil aj na pokutovanie stavov. Finančné postihy za jeden prvok sa budú pohybovať od sto do niekoľko tisíc eur.

Na viac ako 50-tich ihriskách v meste sa nachádza pieskovisko z toho 33 má nevyhovujúci stav. Ihriská dovedna pozostávajú zo 439 prvkov. „Chcem upozorniť, že každý jeden z nich musí byť certifikový,“ doplnil Burgan.

Rozmiestnenie ihrísk

Prednedávnom v mestskej časti Polík vyrástlo ihrisko takmer za 200-tisíc eur. „Vo vzdialenosti 150 metrov ich máme osem. Ihriská sú síce svojim zložením neporovnateľné, ale trochu priveľa na jednom úseku,“ upozornil kolegov na mestskom zastupiteľstve j. Burgan.

Poslancov v nasledujúcich dvoch rokoch čakajú rozhodnutia. Predmetom rokovaní budú aj ihriská, ktoré nie sú v koncepcii detských ihrísk mesta Ružomberok a obyvatelia si ich vytvorili svojpomocne. Tie sa však nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, zodpovednosť za ich bezpečnosť, prípadné úrazy, alebo nedostatky však nesie samospráva.

Zdroj foto : autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia