Staviame my máje

Staviame my máje

RedakciaAktuality30.4.2021

Naša krajina je bohatá na ľudové zvyky a tradície. Jedným z našich najmilších zvykov je stavanie májov. Jeho počiatky môžeme badať už v antike. Staroveké národy dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy stromčeky ako znak ochrany. Máj tiež symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Neskôr sa máje stali symbolom lásky a úcty k dievčaťu. Chlapci ich stavali predovšetkým slobodným dievčatám, o ktoré mali záujem.

Máj poznáme ako vysoký, listnatý alebo ihličnatý strom, ktorého dôležitou súčasťou je vrchovec. A postaviť poriadny máj vôbec nie je jednoduché. Podstatné je, by bol štíhly a vysoký. Chlapci chodili do hory, kde si vopred poznačili strom, ktorý bol pre túto úlohu vhodný. Pár týždňov pred tým ako sa mali máje stavať ho zotli, aby bol suchší a ľahší. Na stavanie sa následne používali rôzne techniky, ako pokladanie rebríkov a rôznych žŕdok, či iných pomôcok.

Vrchovec chodili chlapci stínať tesne pred stavaním, aby bol pekný a zelený. Na Liptove sa zdobil rôznymi farebnými stužkami, či šatkami. Veľmi zaujímavým fenoménom bolo zavesiť na vrchovec fľašku. Chlapci tak museli dokázať svoju šikovnosť. Ich úlohou bolo vyšplhať sa po máji hore a fľašku si vziať. Popritom si jeden druhému stvárali rôzne prieky, najmä ak to boli nejakí sokovia v láske.

Máje sa stavali rôzne, mohol to byť jeden spoločný máj pre všetky dievčatá, alebo chlapec postavil máj dievčaťu o ktoré mal seriózny záujem. Ak sa dievčaťu máj páčil, poslala mládencovi pierko z rozmarínu, klinčekov alebo iných kvetov. Máje sa stavali buď v predvečer prvého mája alebo na Turíce, tzv. svätodušné sviatky, ktoré sa slávia 50 dní po Veľkej noci. Na Liptove to bolo prevažne na Turíce. V súčasnosti sa máje stavajú väčšinou za účasti veľkej skupiny ľudí, v minulosti sa to však robilo tajne v noci. Stretla sa skupinka chlapcov, postavili máje, a na druhý deň si chodili za tie máje vyberať peniaze. Dievčatá im za ne zaplatili, a za takto vyzbierané peniažky si robili spoločné zábavy.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia