Stredná škola nie je cieľ, ale cesta

Stredná škola nie je cieľ, ale cesta

RedakciaAktuality29.11.2018

Záujem o prezentáciu stredných škôl prejavili nielen žiaci, ale aj ich rodičia, pedagógovia a výchovní poradcovia. Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku Roman Camber uviedol: „Výber vhodnej strednej školy trápi každoročne žiakov deviatych ročníkov, ako aj ich rodičov. Nápomocní pri tomto výbere sú výchovní poradcovia, centrá pedadogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ako v tomto prípade Úrad práce v Ružomberku.“

Žiaci a všetci prítomní mohli počas Burze informácií získať prehľad o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania a oboznámiť sa s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom vyhradeného priestoru. Niektoré školy si prizvali aj zástupcov firiem s ktorými úzko spolupracujú. K nim patrili spoločnosti Mondi SCP a.s., CBA Verex a.s., MIBA SK s.r.o., Železnice SR.

Podľa Camberových slov odborné školy, ktoré sa predstavili v kultúrnom dome, ponúkajú široké spektrum odborov so špecifickým zameraním. „Toto podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať v informáciách budúcich povolaní a zamestnaní mladej generácie. Snažíme sa napĺňať staré známe príslovie – Remeslo má zlaté dno,“ podotkol.

Dievčatá a chlapci, ktorí prišli do KDAH na informačný deň stredných škôl si mohli vyberať zo stredných škôl s rôznymi zameraniami. Zaujímavým spestrením bol stánok Spojenej školy v Ružomberku, kde žiaci predviedli svoje umenie pri úprave vlasov. Ich kolegovia čašníci pripravili osviežujúci miešaný nealkoholický nápoj. V ich susedstve predstavovali svoju Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku modelky s vlastne vyrobenými odevmi. Atmosféru priestoru dotvárali aj umelecké diela študentov.

Každá stredná škola sa snažila osloviť návštevníkov ukážkami zo svojej prípravy študentov. Výnimkou nebola ani Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej v Ružomberku. Záujemcovia si mohli overiť svoje znalosti pri poskytovaní predlekárskej pomoci a oživovaní osôb.

Štvoricu ružomberských odborných škôl uzatvárala Stredná odborná škola polytechnická, ktorá ukázala aj svoje prepojenie s praxou. Podľa slov riaditeľa školy Vladimíra Pančíka, aj keď ich škola nefunguje na báze duálneho vzdelávania, po dohode s niektorými firmami, majú možnosť študenti tretieho a štvrtého ročníka v týchto firmách pracovať. „Oficiálny systém duálneho vzdelávania v budúcom školskom roku chceme zaviesť v spolupráci so spoločnosťou Mondi SCP. Pre ňu by sme mali prijať desať žiakov v odbore chemik operátor,“ uviedol.

Na Burze informácií sme stretli deviatakov nielen z Ružomberka, ale aj zo všetkých základných škôl v okrese.

(foto: TŠ)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia