Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku rozšíria

Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku rozšíria

RedakciaAktuality28.6.2023

V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je 60 stredných škôl a ďalšie školské zariadenia (jedálne, školské internáty, centrá voľného času). Vývoj počtu detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji je dlhodobo nepriaznivý. Zatiaľ čo v roku 2003 žilo v kraji podľa údajov štatistického úradu 190 154 obyvateľov do 19 rokov v roku 2022 ich bolo už iba 142 165.

Školy idú zlučovať

Znižovanie počtu detí sa samozrejme prejavuje aj na nižšom počte detí navštevujúcich stredné školy. Z toho dôvodu Zastupiteľstvo ŽSK už minulý rok schválilo optimalizáciu siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

„Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť. Keďže zdroje župy sú obmedzené, hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne. Konečným cieľom je spojenie stredných škôl do tzv. stredoškolských kampusov, kde jeden areál využívajú viaceré školy a spoločne zdieľajú športoviská, internáty, jedálne či priestory na spoločenské aktivity,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Navrhované zmeny spočívajú v presunoch, spájaní, útlme odborov, ktoré dnes stratili opodstatnenie, alebo sťahovaní perspektívnych odborov do vyhovujúcejších priestorov.

Zmeny na stredných školách na Liptove

Poľnohospodárske odbory z polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši presunú do Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku tak, aby získali kvalitnejšie priestory na vykonávanie odborných činností. Potravinárske odbory presunú na Hotelovú školu, zostávajúce technické odbory presunú na Strednú odbornú školu polytechnickú do Ružomberku, využíva ich približne 70 žiakov.

„Vnímame to ako prínos, pretože čím viac žiakov máme, s tým väčším balíkom peňazí pracujeme. Môžeme ich využiť na zlepšenie podmienok vyučovania pre pedagógov, majstrov a žiakov,“ povedal riaditeľ školy Pavol Moravčík, ktorý sa s kolegami stará o približne 200 študentov. Už počas letných prázdnin budú opravovať dielne pre strojárov.

Zatiaľ nie je jasné, či zmena nastane už nasledujúci školský rok 2023/24, alebo začne platiť o rok neskôr. Riaditeľ tvrdí, že priestorovo to zvládnu, verí že aj personálne.

„Máme 27 pedagógov, desať majstrov, príde aj jeden pedagóg z Liptovského Mikuláša. Všetky naše odbory majú duálne vzdelávanie a niektoré firmy, v ktorých praxujú naši žiaci, sídlia aj v Liptovskom Mikuláši,“ dodal Pavol Moravčík.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia