Stredoškolákov privítala Katolícka univerzita

Stredoškolákov privítala Katolícka univerzita

RedakciaAktuality10.2.2023

Fakulty privítali študentov, rodičov študentov, absolventov ale zároveň všetkých tých, ktorých akýmkoľvek spôsobom zaujímajú o činnosť KU. Stredoškoláci z rôznych kútov Slovenska mohli sa 8. februára zoznámiť s priestormi KU, s jej študijnými odbormi. Stretli sa s pedagógmi, ktorí možno od budúceho roka budú ďalej formovať ich profesijný život.

Deň otvorených dverí (DOD) sa uskutočnil na všetkých troch ružomberských fakultách KU – pedagogickej a filozofickej a zdravotníckej, ako aj na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Fakultní návštevníci zo stredných škôl sa mohli dozvedieť o zaujímavostiach zo života na stredovekom hrade a obliecť si brnenie, diskutovať o morálnych dilemách, otestovať politický kompas a súťažiť pri jazykovom pel-mel nielen o jazykoch. Záujemcovia si prezreli nielen vybavenie psycholaboratória, televízneho či rozhlasovaného štúdia, ale ho mohli si ich aj vyskúšať.

Na KU vyučujú odborníci, ktorí sa snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Títo sú pre nich partneri, ktorých motivujú nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujú ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Kladú dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu.

DOD otvorili v aule KU diskusiou s absolventmi nazvanou Našim očiam neviditeľné. Po nej už nasledovali prehliadky priestorov fakúlt , rozhovory s učiteľmi.

Vedenie KU v tomto roku využilo na propagovanie univerzity, je fakúlt svedectvá ich absolventov, ktoré zverejňovali na sociálnych sieťach. K nim patril aj Roman Stančo. „Vskutku to bolo nádherných osem rokov, kde mojím každodenným chlebom bolo riešenie filozofických problémov. Keď už žijem "normálnym" životom, tak zisťujem ako mi neústupná kritická reflexia nad koncepciami teraz pomáha v manévrovaní v skutočnom živote. Aj vďaka vám som učiteľ a filozof telom Myslím si, že na naozaj dobrej univerzite sa chodíme prebúdzať z nutnosti každodenného života do skutočnosť,“ vyznal sa bývalý študent Filozofickej fakulty (FF).

Je znevýhodnenie prednosť? Na túto otázku nájdeme odpoveď v životnom príbehu Ondreja Rosíka, ktorý napriek zrakovému znevýhodneniu úspešne skončil štúdium žurnalistiky na FF KU. Dnes patrí k redaktorom, ktorí prijímajú rôzne výzvy. Počas pôsobenia v Rádiu Lumen získal viacero prestížnych cien, medzi inými aj niekoľko od Literárneho fondu. Svojim životom ukazuje, ako by sme mali byť otvorenejšími k druhým. V rámci minikonferencie počas DOD na KU porozprával vážne i nevážne o svojom štúdiu.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia