Stredoveké a novoveké dejiny Liptova v noblesnom háve

Stredoveké a novoveké dejiny Liptova v noblesnom háve

RedakciaAktuality28.6.2022

Dnes popoludní bola v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberka, aj za účasti Žilinskej županky Eriky Jurinovej, slávnostne otvorená expozícia pod názvom Stredoveké a novoveké dejiny Liptova, ktorá sa realizovala podľa návrhu Ing. architekta Mariána Hercega. Na úvod prítomných privítal zástupca šéfa hostiteľa Rastislav Molda.

Výstavná sála na prvom poschodí budovy dostala úplne nový šat. „Na tomto mieste sa nachádzala stará expozícia, ktorú bola verejnosti sprístupnená ešte v roku 1966. Týmto sme nadviazali na expozíciu Najstaršie dejiny Liptova. Tá bola daná do prevádzky v roku 2019. Rátame i s treťou časťou nášho projektu a to s Dejinami cechov v Ružomberku,“ vysvetľoval riaditeľ Liptovského múzea Michal Kovačic.

Celková hodnota interesantnej vábničky, ktorá je pútavou prehliadkou, vyšla na 144 tis. eur. „My sme sa podieľali čiastkou približne 50 tisíc eur, veľmi významná bola pomoc Žilinského samosprávneho kraja, ktorá predstavovala 29 tisíc eur a na konečnú sumu sme sa dostali cez financie z grantu z Fondu pre podporu umenia. Libreto tejto výstavy sa začalo pripravovať už vlani, pričom prebehla i architektonická súťaž na zhotoviteľa. Všetko dokopy trvalo pol druha roka. Tiež treba povedať, že pôvodná miestnosť má za sebou kompletnú rekonštrukciu, od rozvodov, po všetky siete. Keď bola pripravená hrubá stavba, mohli sme začať inštalovať exponáty,“ dozvedeli sme sa ďalej od M. Kovačica.

Pútavý návrat do minulosti i s využitím moderných prvkov sa stal pýchou významnej ružomberskej ustanovizne. „Snažili sme sa do plynulého celku, ako historického toku, spojiť staršie dejiny s ranostredovekom a pritom maximálne využiť náš bohatý depozitár. Pretože nie všetko sa dalo zrealizovať, formou fyzických predmetov, k slovu prišla takisto moderná technika, prostredníctvom smart prvkov a elektrotechnický stôl,“ vravel jeden z autorov expozície, kurátor a historik Liptovského múzea Karol Dzuriak. „Návštevníci majú tiež možnosť pozrieť sa do tváre liptovského kniežaťa Jána Korvina, ktorý sa narodil pred 550 rokmi. Len mimochodom, od narodenia jeho otca kráľa Mateja, o ktorom sa hovorí, že miloval Slovákov a Liptov zvlášť, uplynulo 580 rokov. Máme tu takisto reprezentatívne predmety sakrálneho charakteru,“ pripojil K. Dzuriak, ktorý sa postaral aj o libreto unikátnej expozície.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia