Striebro a bronz pre ružomberské žiačky odboru kaderník

Striebro a bronz pre ružomberské žiačky odboru kaderník

RedakciaAktuality5.5.2021

Bližšie o súťaži nám povedala zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SŠ Gabriela Maceková: „Celý priebeh súťaže bol nahrávaný a je zverejnený na YouTube: súťaž Kaderník a Vizážista. Našu školu reprezentovala žiačky z III.D triedy z učebného odboru kaderník. Súťažilo sa v troch kategóriách a v každej sa nám podarilo pekné umiestnenie.“

Druhé miesto si vybojovala Erika Macková s dámskym strihom - strih z krátkych vlasov Bronzové umiestnenie získala Sofia Šavolová s moderným pánskym strihom. Rovnaké umiestnenie si zo súťaže odniesla Terézia Ševčíková za romantický (zapletený) účes z dlhých vlasov.

Podľa slov G. Macekovej komisia hodnotila techniky pracovného postupu a práce s nástrojmi, čistotu, odborné vyhotovenie účesu. Zamerala sa aj na jeho estetiku, na kreativitu žiačok a náročnosť postupov. Hodnotili taktiež trendovosť účesu a jeho celkový vzhľad. Prihliadala aj na dodržiavanie predpisov BOZP.

„Konkurencia celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA bola veľká. Zúčastnilo sa jej 16 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Naša pani majsterka odborného výcviku Bc. Ľubomíra Furdeková bola členkou hodnotiacej komisie. Aby boli dodržané podmienky súťaže, nemohla však hodnotiť svojich žiakov, len súťažiacich z iných škôl,“ povedala G. Maceková.

Dámsky strih z krátkych vlasov Trend cut si pripravila E. Macková. Moderný strih pre mladé dievča s extravaganciou. Vlasy do seba pekne zapadajú a vytvárajú́ jemnú líniu. Natočené́ vlasy mierne zostrihané a prestrihané tvoria dojem strapatého účesu a zvýraznia zaujímavú́ viacfarebnosť̌. Nad krčnou partiu je extravagantnejšia časť, kde sú́ vyholené ornamenty na krátkom podklade.

Romantiku do účesu z dlhých vlasov vniesla T. Ševčíková. Ide o účes, ktorý́ je veľmi elegantný́, vhodný́ na ktorúkoľvek spoločenskú́ príležitosť. Vlasy okolo tváre sú́ voľne spletené do jemných, voľných špirál. Takto sú́ vedené aj v zadnej tylovej časti, pričom vlny na seba nadväzujú́ a vytvárajú́ súvislú́ kontúru hlavy. Vlasy na vrchu hlavy a v oblasti temena, sú jemne povytiahnuté v tenkých pramienkoch. Účesu je tak dodaný́ objem, jemnosť̌ a nápaditosť̌.

Treťou ocenenou bola S. Šavolová, ktorý vytvorila moderný pánsky strih. Je určený pre mladého muža, vhodný na rôzne príležitosti. Bočné a zadné partie sú v krátkom prevedení s kontrastne dlhšou partiou nad čelom a predĺženou ofinou. Pre oživenie účesu sčesala časť ofiny do čela a ostatné vlasy dohora, kde vytvorili objem vlasov.

Súťažiace dievčatá a modelky cestovali za poslednou súťažou v minulom školskom roku vo februári až do Děčína. Tento rok je to samozrejme ich prvá súťaž a ako sa hovorí nemuseli ani nos vystrčiť z domu.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia