Študenti majú nové dielne, šatne, ihrisko

Študenti majú nové dielne, šatne, ihrisko

RedakciaAktuality22.9.2023

Školský rok 2023/24 začali v Strednej odbornej škole polytechnickej s viacerými novinkami.

„Počas letných prázdnin sme prebudovali nevyužívané staršie dielne na zámočnícke dielne pre prvé ročníky. Použili sme na to z vlastných zdrojov 25-tisíc eur. Zároveň sme vybudovali workoutové ihrisko a knižnicu,“ povedal riaditeľ Pavol Moravčík.

V tomto školskom roku môžu žiaci využívať aj novú oddychovú zónu v škole. Podarilo sa to vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju a grantovému projektu Podajme si ruku. Príjemnú atmosféru oddychu a porozumenia dotvorili šikovné ruky žiakov žiackeho parlamentu.

Žiaci pomáhali aj pri revitalizácii oplotenia ihriska s umelou trávou, klasické pletivo nahradili kari sieťami, ktoré sú síce drahšie, ale odolnejšie voči vandalom.

Ďalší žiaci pomáhali počas odborného výcviku pri výstavbe nových šatní a skrášlení vnútorných priestorov školy. Vedenie zabezpečilo úpravu troch parkovacích plôch v areáli zariadenia.

Pripravujú nové odbory

Odbornú školu navštevuje 204 žiakov, vzdelávajú sa v piatich odboroch - chemik operátor, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik silnoprúdové zariadenia, mechanik strojov a zariadení, autoopravár mechanik, pričom 46 z nich využíva duálny systém vzdelávania.

„Uvažujeme nad novým študijným odborom technik spracovania plastov, ktorý chceme otvoriť v školskom roku 2024/25,“ uviedol riaditeľ.

V polytechnickej skole už dlhšiu dobu uvažujú nad návratom Technického lýcea. Jeho absolventi dnes pracujú vo firmách na Liptove ale aj po celom Slovensku. A medzi najväčších podporovateľov školy patrí aj najväčšia ružomberská spoločnosť Mondi SCP.

„Ide o všeobecné technické štúdium, prípravu na vysoké školy. Žiaci sa v 3. a 4. ročníku delia podľa záujmu na strojárov, informatikov, chemikov,“ vysvetlil Moravčík.

Nakoniec prezradil ďalšiu novinku, zriadenie odboru autotronik. Ide o špeciálny štvorročný odbor zameraný na autoelektrikárov. „Elektronizácia automobilov sa rozširuje, záujem o odborníkov v tejto oblasti je veľký. Žiadajú ich autorizované predajne automobilov a ich servisy. Absolventi sa na nedostatok práce určite sťažovať nebudú.“

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia