Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine

RedakciaAktuality4.2.2022

Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o rakovine a informovať ľudí, ako môžu chrániť svoje zdravie. Rakovina je jednou z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií boli v roku 2020 nádorové ochorenia druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Nádory v Slovenskej republike v roku 2020 spôsobili úmrtie 14 027 osôb (23,7 % zo všetkých zomretých) u mužov 25,6 % u žien 21,8 %,

V posledných rokoch má rakovina na Slovensku rastúcu tendenciu. „U žien sa najčastejšie objavuje karcinóm prsníka a gynekologické malignity, najmä karcinóm tela maternice. U mužov je to karcinóm hrubého čreva a konečníka, a tiež karcinóm pľúc,“ uviedla MUDr. Helena Česáková z Kliniky radiačnej a klinickej onkológie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Vo včasnom štádiu bezpríznakové ochorenie rakoviny prsníka odhalí len sonografické, prípadne mamografické vyšetrenie. „Klinickým príznakom je hmatateľné zatvrdnutie v prsníku (hrčka), obyčajne nebolestivá, v neskoršom štádiu ju môže sprevádzať bolesť v prsníku, výtok z bradavky, zmeny na koži, a tiež zápal a krvácanie. Predchádzať ochoreniu je možné pravidelným samovyšetrením prsníka aspoň 1x mesačne, po menzese. Prevenciou je aj pravidelné sonografické vyšetrenie do 40. až 50. roku života, po 50. roku života mamografia 1 x ročne. Pri rakovine krčka maternice je častým príznakom krvácanie z pošvy medzi cyklami, ale najmä po menopauze. Prevenciou je vyhýbať sa užívaniu estrogénu (ženský hormón). Vysokým rizikom je obezita pre zvýšenú tvorbu estrogénu, ktorý sa tvorí v tukovom tkanive,“ uviedla MUDr. Helena Česáková.

Rakovinu hrubého čreva, ktorá sa najčastejšie objavuje u mužov sprevádzajú ťažkosti, ktoré sú spôsobené zúžením čreva a krvácaním. „Príznakmi sú zmeny vo zvyklostiach vyprázdňovania - striedanie hnačky a zápchy, bolesť v bruchu, strata hmotnosti, nevoľnosť, zvracanie, anémia (chudokrvnosť) v dôsledku dlhodobých krvných strát aj v malom, v počiatku v nepozorovateľnom množstve. Rizikovými faktormi sú fajčenie, nadmerné pitie alkoholu v kombinácii s jednotvárnou stravou, nízka fyzická aktivita v kombinácii s obezitou. Skorý záchyt ochorenia je možný pravidelným vyšetrením stolice na prítomnosť krvi pomocou testu,“ radí Česáková. Časť karcinómu hrubého čreva a rekta vzniká na základe dedičného ochorenia, preto títo pacienti musia byť prísne sledovaní s ohľadom na zachytenie včasných štádií.

Pri karcinóme pľúc príznaky závisia od lokalizácie, teda či je tumor uložený centrálne, alebo periférne, a tiež na rozsahu tumoru. Vo včasných štádiách je bezpríznakový, zachytený náhodne, pri vyšetrení hrudníka z iných dôvodov. „U pacienta sa prejaví až v pokročilom štádiu, keď ovplyvňuje normálnu funkciu pľúc. Najčastejšie príznaky sú kašeľ, dýchavica, krvácanie, ťažkosti s prehĺtaním, zachrípnutie, bolesť na hrudníku, v ramenách, zväčšené uzliny na krku, opuch tváre, krku a horných končatín. Prevenciou je nefajčiť, nakoľko fajčenie je hlavnou príčinou vzniku pľúcneho karcinómu. Treba sa vyhýbať aj pasívnemu fajčeniu. Ďalšie rizikové faktory sú radón, arzén, azbest, znečistený vzduch pri spaľovaní.“ dodala MUDr. Helena Česáková.

Európsky kódex proti rakovine

Európsky kódex proti rakovine bol vytvorený za účelom informovanosti ľudí, čo môžu spraviť pre svoje zdravie, aby znížili riziko vzniku rakoviny až o 50%.

1. Nefajčite.
2. Vyvarujte sa obezite.
3. Každý deň vykonávajte akúkoľvek telesnú činnosť.
4. Denne konzumujte ovocie a zeleninu. Obmedzte príjem živočíšnych tukov.
5. Obmedzte konzumáciu alkoholu.
6. Nevystavujte sa nadmernému slnečnému žiareniu.
7. Dodržujte presné pravidla ochrany pred známymi rakovinotvornými látkami.
8. Ženy nad 25 rokov by sa mali zapojiť do skríningu krčka maternice v programe so zaistenou kontrolou kvality.
9. Ženy nad 50 rokov by sa mali zapojiť do mamografického skríningu v programe so zaistenou kvalitou.
10. Ženy a muži nad 50 rokov by sa mali zapojiť do skríningu hrubého čreva a konečníka v programe so zaistenou kontrolou.
11. Zúčastňujte sa očkovacích programov proti infekcii spôsobenej vírusom hepatitídy B.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia