Talent ružomberskej mládeže bude rozvíjať nový fond, pochádza z iniciatívy študentského parlamentu

Talent ružomberskej mládeže bude rozvíjať nový fond, pochádza z iniciatívy študentského parlamentu

RedakciaAktuality29.5.2019

Mesto Ružomberok v spolupráci s Mestským študentským parlamentom (MŠP) zriadilo Fond na podporu talentovaných detí a mládeže TALENTUM. Podporí mladých do 20 rokov, ktorí majú talent, ale z objektívnych príčin ho nemôžu rozvíjať. „Ja som v januári tohto roku inicioval stretnutie s predstaviteľmi Mestského študentského parlamentu a aj s ich koordinátorkou Kvetkou Legerskou. Veľmi ma oslovila akcia OZ Lokal, kde práve Kvetka Legerská odovzdávala vecné dary pre talentovaných športovcov, aby si kúpili značkové veci a vôbec vybavenie na rozvoj svojho talentu. Ja som tam vtedy prispel a pomáhal som potom aj jednému dievčaťu tak, že som jej financoval obedy v rámci školy,“ začína rozprávanie pre Žijem v Ružomberku patrón projektu a prvý viceprimátor Michal Lazár. Mestský študentský parlament na čele s koordinátorkou Kvetkou Legerskou sa nápadu ihneď ujal.

„Chceme vedieť o tom, aké talenty v meste máme a vieme, že ich máme veľa. A na druhej strane podporiť myšlienku mladí mladým, aj toto je náplňou MŠP,“ hovorí Legerská pre Žijem v Ružomberku.

Dodáva, že hlavným cieľom činnosti parlamentu je vytvorenie čo najlepších príležitostí pre sebarealizáciu všetkých mladých v meste cez usporiadanie akcii, sprostredkovávanie príležitostí od partnerských organizácii a cez neformálne vzdelávanie zvyšovať možnosť uplatnenia na trhu práce. Bývalý riaditeľ Základnej školy Zárevúca sa vo funkcii viceprimátora momentálne stará aj o oblasť školstva, ktorého súčasťou bolo aj vytvorenie fondu na rozvoj talentovanej mládeže. Nejde však o prvý fond podobného charakteru, mladých Ružomberčanov podporujú napríklad aj Nadácia Supra alebo Mondi SCP.

Finančné zdroje pochádzajú od darcov

Do fondu môže prispieť ktokoľvek. Peniaze sa potom rozdelia medzi všetkých desať detí, ktoré vyberie študentský parlament. „Ja som to vysvetlil študentom v rámci parlamentu a navrhol som im, aby sme spoločne hľadali finančné zdroje. Ja som im prisľúbil, že im prispejem tak, aby sme minimálne dvakrát do roka mohli tieto deti oceniť,“ hovorí Lazár. V prvom polroku vyberú študenti minimálne päť detí základných škôl, v druhom polroku ďalších päť mladých z radov stredných škôl. O výbere detí rozhodnú zástupcovia Mestského študentského parlamentu a radnice.

„Takto nepriamo aj iniciujeme uvedomelú mládež, lebo ani jeden z nich nemôže povedať, že má úplne všetko, o čom sníva, a to je práve tá myšlienka, že aj napriek tomu, že sami nemajú, čo potrebujú, sú ochotní pomáhať druhým,“ dodáva Lazár.

Maximálne 100 eur pre dieťa

Fond má charakter občianskej iniciatívy a Michal Lazár ho zastrešuje ako viceprimátor. Zároveň prisľúbil, že do fondu bude prispievať z platu verejnej funkcie šéfa dozornej rady. „Nič iné nechcem, len to, aby to fungovalo. Bude to minimálne 1000 eur odo mňa ročne, ktoré vyplývajú z verejných funkcií, ktoré zastávam,“ prehlasuje viceprimátor.

Nominovať sa môžu aj sami

Talentovanú mládež môžu nominovať riaditelia škôl, ale žiadosť si môžu podať aj samostatne. Súčasťou žiadosti sú štyri otázky, ktoré sa pýtajú v akom talente vyniká, prečo ho to baví robiť, aká je motivácia na sebe pracovať a akým spôsobom chce byť podporený. „Prekvapilo nás, že už máme asi osem žiadostí. Ten talent v nich naozaj vidno, pretože sú medzi nimi obsiahnuté rôzne odvetvia – rezbárstvo, hra na harmonike, klavíri, maliarstvo a podobne,“ prezradila Legerská a dodala, že hlavnou úlohou je okrem iného aj neustále sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými možnosťami na ich realizáciu a pomôcť vytvoriť podmienky, aby mali dostatok možností na využitie voľného času v meste Ružomberok,“ uzatvorila Legerská. Odovzdávanie darov bude 15. júna na City Run Mondi.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia