Témou Týždňa slovenských knižníc sú hoaxy a dezinformácie

Témou Týždňa slovenských knižníc sú hoaxy a dezinformácie

RedakciaAktuality5.3.2023

Tento rok prebieha už 24. ročník tohto podujatia, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská asociácia knižníc. Ružomberské knižnice, a to Mestská knižnica Ružomberok a Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity sa tento rok rozhodli ísť do projektu spoločne. „Témou tohtoročného týždňa slovenských knižníc sú hoaxy a dezinformácie. Chceme predstaviť knižnice ako miesto, kde je zaručené získavanie kvalitných informácií. V dôsledku nedávnej pandemickej doby vzniklo veľmi veľa webstránok a portálov, kde sa nachádzajú neoverené informácie, a práve knižnice by mali byť miestom, ktoré opravujú tento pohľad na svet. Chceme naučiť ľudí aby dôsledne overovali svoje zdroje a aby overovali odborné informácie,“ hovorí riaditeľka Mestskej knižnice Tatiana Babincová.

Počas týždňa slovenských knižníc bude opäť pre záujemcov pripravený zvýhodnený zápis. „Všetci noví čitatelia, ktorí prídu do knižnice počas týždňa slovenských knižníc máju nárok na zápis zadarmo. Okrem toho už je takým štandardom, že ponúkame tematické besedy pre deti, aj pre stredoškolskú mládež. Na našom webe máme stálu ponuku tematických besied, počas ktorých sa deti môžu zoznámiť s fungovaním knižnice. Oboznamujeme ich s tým, čo je to knižničný systém, ako knižnica vyzerá, rozprávame sa o tom ako vzniká príbeh, kto je to spisovateľ, kto je to ilustrátor, a podobne. Každá tá informatická beseda je určená deťom rôzneho veku, teda aj podávanie informácií je prispôsobené tým konkrétnym návštevníkom,“ hovorí Babincová. Na tieto besedy je potrebné sa objednávať, avšak okrem týždňa slovenských knižníc, budú prebiehať počas celého marca, prípadne aj apríla. Mestská knižnica spolu s Univerzitnou knižnicou ponúka aj tzv. virtuálny knižničný kalendár, ktorý bude umiestnený na sociálnej sieti. „Jeho podstata spočíva v každodennej knižnej výzve. Každý deň na Facebooku zverejníme nejakú otázku, kde očakávame odpoveď, ale aj zdroj tejto odpovede. Týmto spôsobom chceme poukázať, aké je dôležité hľadať odpovede na správnych miestach. Najaktívnejších komentujúcich potom budú čakať aj knižné odmeny.“

Knižnice vydali aj spoločnú tlačovú správu v rámci ktorej uviedli prehľad jednotlivých podujatí počas celého týždňa. V pondelok prebehne Beseda so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Antonom Laučekom pod názvom Iba srdce v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity. V utorok prebehne v Mestskej knižnici náučná prednáška o rodine Makovických a rodine Houdekovej pod názvom Rody Ružomberka. V stredu prebehnú dve podujatia. Jedným z nich je podujatie s názvom Je nás počuť. Je to celoslovenské podujatie na podporu hlasného čítania. Vyzveme ľudí, aby sa práve v stredu vybrali do práce so svojou obľúbenou knihou a popoludní si spoločne niečo z tej knihy prečítali. A zároveň chceme aby takýmto virtuálnym spôsobom, či už jednoduchou nahrávkou, alebo fotkou otvorenej knižky ľudia prispeli, aby ukázali že aj oni čítajú. Do tejto aktivity je zapojených veľa knižníc, je to zároveň pod záštitou ministerky kultúry, takže je to niečo, čo nadobudlo už celoslovenský rozmer. V stredu o 16.00 nasleduje podujatie pre rodiny s deťmi. Bude to prednáška, alebo teda matematický workshop, ktorá sa zaoberá Hejného metódou. Podobným typom takéhoto podujatia bude aj podujatie o deň neskôr, kedy chceme začať s novým kurzom Canisterapeutického čítania. Toto čítanie bude určené deťom, ktoré majú problém s čítaním, sú hanblivé, nerady čítajú nahlas. Okrem toho prebehne vo štvrtok v Univerzitnej knižnici stretnutie s generálnou riaditeľkou vydavateľstve IKAR. Porozpráva o tom, ako sa podniká, že za úspechom je veľa práce a veľa driny,“ hovorí Babincová. V knižnici bude prebiehať aj burza kníh. „Chceme ponúknuť do predaja alebo dať nejakú novú šancu našim knihám, ktoré boli buď vyradené, alebo nám ich niekto daroval v rámci Burzy kníh. Počas celého piatku 10. marca bude na oddelení náučnej literatúry ponúka vyradených kníh. Ešte chcem upriamiť pozornosť na to, že keďže organizujeme prednášky o starom Ružomberku v súvislosti s predstavením ružomberských rodov, nadviazali sme na to aj zaujímavú výstavu - Starý Ružomberok na pohľadniciach.“

Knižnica taktiež už v priebehu februára priniesla prednášky o kritickom myslení, ktoré sú určené pre školopovinné deti a stredoškolskú mládež. Okrem toho organizuje aj kurzy digitálnych zručností, ktoré sú určené seniorom, aby sa aj starší ľudia vedeli bezpečne pohybovať v online priestore. Jeden kurz je pre začiatočníkov, pre takých úplne začiatočných užívateľov internetu, teda seniorov nad 65 rokov. Druhý kurz je určený pre užívateľov smartfónov, ten už ide do takých väčších podrobností. „Tieto kurzy sú rozbehnuté, začali sme už prvého marca jedným kurzom a druhý kurz začal v piatok. Kurzy budú prebiehať aj počas týždňa slovenských knižníca tom ako sa budú ďalej vyvíjať, budeme informovať, lebo momentálne dochádza k istým zmenám zo strany Národnej koalície pre digitálne zručnosti Slovenska. Čiže podľa tejto inštitúcie sa ďalej budú tie kurzy vyvíjať a závisí to aj od ministerstva pre informatizáciu,“ dodáva riaditeľka knižnice Tatiana Babincová.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia