Tohtoročný advent bude jeden z najkratších

Tohtoročný advent bude jeden z najkratších

RedakciaAktuality3.12.2023

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. Advent má predovšetkým duchovný význam. Je obdobím očakávania, ale aj obrátenia a nádeje. V rímskokatolíckej cirkvi je tiež advent začiatkom nového cirkevného roka.

V tomto roku pripadla prvá adventná nedeľa na 3. december. Tohtoročný advent bude jeden z najkratších, štvrtá adventná nedeľa - 24. decembra je zároveň aj Štedrým dňom. Dopoludnia budú veriaci zapaľovať všetky štyri sviečky na adventnom venci, no popoludnie už bude patriť prípravám na Štedrý večer.

Najväčším symbolom adventu je adventný veniec. Tradícia hovorí, že prvý adventný veniec vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Drevené koleso ozdobil ihličnatými vetvičkami a pripevnil naň dvadsaťtri sviečok. Veľké biele sviečky mali symbolizovať štyri nedele v mesiaci a menšie červené predstavovali všedné dni. Každý večer zapálil jednu sviečku na venci, ktorý umiestnil v škole a vďaka tomu deti vedeli, za koľko dní prídu Vianoce.

V súčasnosti poznáme adventné vence so štyrmi sviečkami. Každá predstavuje jednu nedeľu. Tvar venca nie je náhodný. Kruh symbolizuje to, že Boh je večný a duša človeka nesmrteľná. Tak ako v kruhu nenájdete začiatok a koniec, tak ani naša láska k Bohu a blížnym nikdy nesmie skončiť. Zelená farba vetvičiek na adventnom venci znamená „nádej“.

Sviečky by mali byť fialové alebo tmavomodré, podľa liturgickej farby adventu. Len tretia v poradí by mala byť ružová, tretia adventná nedeľa sa totiž nazýva nedeľou radosti. Každá zo sviečok však nesie aj samostatné proroctvo. Prvá svieca, ktorú zapaľujeme na železnú nedeľu, predstavuje nehasnúcu nádej. Druhá svieca predstavuje mier, tretiu sviečku zapálime na striebornú nedeľu a symbolizuje priateľstvo. Štvrtá, zapálená na zlatú nedeľu, v sebe nesie posolstvo lásky.

Podľa starých zvykov bolo určené aj to, kto z rodinných príslušníkov má jednotlivé sviečky zapaľovať. Vedeli ste, že prvú sviecu má zapáliť najmladšie dieťa rodiny? Druhú adventnú nedeľu zapáli sviečky najstaršie dieťa rodiny. Počas tretej adventnej nedele má zapáliť sviečky matka a na štvrtú adventnú nedeľu by mal po požehnaní a modlitbe zapáliť všetky štyri sviečky otec rodiny.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia