Toto sú odberné miesta na víkendové testovanie na COVID-19

Toto sú odberné miesta na víkendové testovanie na COVID-19

RedakciaAktuality28.10.2020

Po jednom majú mestské časti, 21 sa nachádza v meste. Ku každému miestu radnica priradila ulice, ich obyvateľom odporúča, aby ich využili. Nie je to však prikázané a ľudia sa môžu dať otestovať v ktoromkoľvek mieste. Samospráva nevyužila rozdelenie podľa abecedy.

Odberné miesto

1. Stolnotenisová hala, Biely Potok, Školská 5 - ulice Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Jazierce, Korytnická, Ku Revúcej, Lepenkáreň, Luhy, Nad vŕškom, Nižné Matejkovo, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo, Pod vŕškom, Raveň, Skalná, Smrekovica, SNP, Stredná, Šípová, Školská, Škutovky, Trlenská, Trlenská dolina, Vápenka, Vyšné Matejkovo, Záhumnie, Vlkolínec

2. Kultúrny dom, Černová, A.Hlinku 1- ulice A. Hlinku, B. Björnsona, Černovských martýrov, Čremošná, Čutkovská, Dolná, Jánošíkova, Ku ihrisku, Milkov, Na Hôrky, Nová, Pri Váhu, Priehradka, Račkov, Slnečná, Strmá, Včelárska, Za járočkom

3. Kultúrny dom, Hrboltová, Potočná 112 – ulice Mlynská, Na Pruty, Ostrá, Potočná, Priehrada, Príjazdová, Sadová, Záskalie

4. Spojená škola – Špeciálna ZŠ, Rybárpole, Malé Tatry 3 - ulice Horská, Malé domky, Malé Tatry, Nová Hrboltová, Pod Čebraťom, Rybárpoľská, Textilná, Ž. Silbigera

5. 6. 7. Základná škola, Klačno 4 – ulice Klačno, Lesná, Liptovská, Smreková, Klačník, Veterná

8. Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1 – ulice Hrabovská cesta, Hrabovská dolina, Malino Brdo, Jarná, Kukučínova, Športová, Veľký Polík, Vajanského, Žilinská cesta 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

9. 10. Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Spojená škola, Scota Viatora 8 - ulice D. Makovického, Š. Moyzesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Hviezdoslavova, R. Dúbravca, Scota Viatora, Š. Moyzesa 16, 18, 20, 22, V. Šrobára, Žilinská cesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

11. 12. Základná škola, Dončova 4 – ulice K. A. Medveckého, K. Salvu, Ľ. Fullu, M. Madačova, Nám. Slobody, A. Bernoláka, Dončova, Hlavná stanica, Hurbanova, Mostová, Nábr. M. R. Štefánika, Nám. Š. N. Hýroša, Panská, Podhora, Považská, Š. Náhalku, ÚVVaÚVTOS, ÚVN

13. Základná umelecká škola Ľ.Fullu, Obvodová cesta 23 – ulice Brezová, Cintorínska, Fatranská, J. Hanulu, J. Páričku, J. Sladkého, K.F.Palmu, Na vyhliadke, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Za kláštorom, Záhradná

14. Gymnázium sv. Andreja, Nám. A. Hlinku 5 – ulice Do Dielca, Jelence, Kalvárska, Nad skalkou, Nám. A. Hlinku, Tichá, Zelená, Veľký Závoz, trvalý pobyt Ružomberok (bez ulice)

15. 16. Športová hala T-18, Plavisko 47 – ulice Bottova, Hriadky, Komenského, Ľ. Štúra, Laziny, Majere, Mariánska, Malý Závoz, Murgašova, Pivovarská, Radlinského, Plavisko 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, Riadok, Sihoť

17. 18. Základná škola, Sládkovičova 10 – ulice K. Sidora, Plavisko (mimo 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22), I. Houdeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, Baničné, E. Bohúňa, I. Houdeka 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

19. 20. SOŠ polytechnická, Sládkovičova 104 – ulice Cesta na Vlkolínec, Do Žlebín, Papiernícka, ZO Mičinô, Jánova dolina, Skalnatá, Bystrická cesta 72, 74, 76, 78, 80, 90, 94, 100, 104, 106, 108, 112, Cesta do tehelne, Do Baničného, Hollého, I.Houdeka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31,35, 33, 37, K.Krčméryho, Kosovo, Pod skalami, Sládkovičova, Šoltésovej

21. 22. Základná škola, Zarevúca 18 – ulice Gen. Miloša Vesela, J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Za celulózkou, Sv. Anny, Zarevúca, Za starým cintorínom, ÚVN, VÚ

23. 24. Základná škola, Bystrická cesta 14 – ulice Za dráhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bystrická cesta 1, 2A, 2B, 3, 4, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 114, 116, 118, 120, Bystrická cesta 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 122, 124, 126, Štiavnická, Tatranská cesta, Za dráhou 27, 28, 29

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia