Tradičný detský sviatok

Tradičný detský sviatok

RedakciaAktuality12.6.2023

Prispieva k tomu aj najmladšia generácia. So zvykmi svojich starých a prastarých rodičov sa zoznamujú detí už v materskej škole. Jej učiteľky pripravujú spolu s detičkami napríklad fašiangový sprievod – bursu, stavanie májov. V škôlke sa rozprávajú s nimi o tom, ako sa žilo kedysi.

Vyvrcholením regionálnej výchovy v materskej škole v L. Sliačoch je juniáles. Tento je pokračovateľom majálesov, ktoré bývali v máji v prírode v blízkosti obce. V minulosti boli v dedine tri materské školy a to v každej miestnej časti – v Nižnom, Strednom a Vyšnom Sliači. Každá z nich si pripravila vlastný program a spolu s rodičmi sa stretli na lúke. Vo Vyšnom Sliači býval majáles na Teplici, kde prišli rodičia, starí rodičia. Pobudli tam spolu so svojimi ratolesťami pri muzike, zaspomínal si na svoje majálesy prednosta Obecného úradu v L. Sliačoch Pavel Bartík.

Po zlúčení všetkých troch materských škôl v obci do jednej býva len jeden detský ľudový sviatok, ktorý nazvali juniáles, lebo býva v júni. Tohto roku sa uskutočnil 10. júna. Otvoril ho program tancov, spevov v amfiteátri v Pažitiach. Po ňom sa krojovaný sprievod detí a ich učiteliek presunul do kultúrneho domu, kde pokračovala zábava.

Juniáles bol pre detičky, ktoré idú od septembra do základnej školy, nevšednou rozlúčkou so svojimi spolužiakmi. Tohto roku sa s materskou školou rozlúči 36 detí, ktorí prekročia bránu základnej školy. Podľa slov P. Bartíka, od budúceho školského roka v obci musia vytvoriť ešte jednu triedu v MŠ, lebo majú veľa záujemcov. Súvisí to aj stým, že sa v dedine sa rozrástla výstavba nových rodinných domov alebo sa rekonštruujú staršie domy. „V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu pre novú materskú školu. Jej vybudovanie bude závisieť od toho, že čí získame na stavbu štátnu dotáciu,“ povedal P. Bartík.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia