Tradičný juniáles na záver školského roka

Tradičný juniáles na záver školského roka

RedakciaAktuality24.6.2024

Tradičné zvyky viažuce sa k ukončeniu školského roka spojené s juniálesom ožili 23. júna v obci Liptovských Sliačoch. Ich súčasťou bol aj krojovaný sprievod deviatakov, ktorí končia školskú dochádzku na tamojšej Základnej škole Jána Hanulu.

Dievčatá a chlapci odetí v slávnostnom dievčenskom  a mládeneckom oblečení prechádzali dedinou tancujúc a spievajúc a takýmto nevšedným spôsobom sa lúčili so svojimi mladšími spolužiakmi, učiteľmi. 

Do tanca a spevu vyhrávala rozradostenej mladi ľudová hudba. Sprievod sa zastavil aj v amfiteátri v Pažitiach, kde devy a mládenci zaspievali ľudové piesne a k nim pridali aj svoje tanečné choreografie. Na každého učiteľa pripravili si vtipnú veršovanku, ktorá vystihovala jeho osobnosť, správanie sa.

Podľa starých obyčajov sa žiaci školy zúčastnili aj na pobožnosti v tamojšom kostole. Sprievod vyvrcholil ľudovou veselicou v kultúrnom dome.

Juniálesy, presnejšie povedaná majálesy, lebo sa uskutočňovali v máji, boli plné piesní, tancov a hier školopovinných  detí.  Na školské časy zaspomínal aj folklorista Štefan Mihulec: „Majálesy sme mávali po triedach. Ja som chodil do školy v polovici minulého storočia. Vtedy ešte nestál kultúrny dom a nebola postavená ani základná škola. Tradíciu juniálesov, tak ako ju poznáme teraz, vznikla po otvorení základnej školy. Jej súčasťou bola aj zábava v kultúrnom dome. Tak ako dnes, tak aj v minulosti, sa s deťmi bavili rodičia a učitelia. Juniáles je v súčasnosti výsadou deviatakov. Do sprievodu sa pridajú aj členovia detského folklórneho súboru Sliačanček, učitelia, rodičia.“

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia