Tri ružomberské stredné školy plánujú tento rok zrekonštruovať

Tri ružomberské stredné školy plánujú tento rok zrekonštruovať

RedakciaAktuality3.2.2020

Debarierizácia nosným výsledkom projektu Školy úžitkového výtvarníctva

Jednou zo škôl, ktorých sa plánovaná rekonštrukcia dotkne je Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.
Cieľom projektu je skvalitnenie podmienok pre odborné vzdelávanie a navýšenie počtu žiakov, ktorí by mali umožnení prístup ku kvalitnému vzdelávaniu zodpovedajúcemu technologickému pokroku a aktuálnym potrebám na trhu práce v tomto odvetví,“ povedala pre náš portál hovorkyňa predsedníčky ŽSK Martina Remencová a doplnila, že výsledkom projektu má byť aj plná debarierizácia školy.

Erika Jurinová si priestory ŠUV prezrela v apríli minulého roka

Na škole sa dnes vyučuje úžitková maľba, textilné výtvarníctvo (ako na jedinej škole na Slovensku), modelárstvo a návrhárstvo odevov, tvorba hračiek a dekoratívnych produktov, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, scénická kostýmová tvorba, produktová tvorba, ale aj reklamná tvorba, fotografický, a odevný dizajn. Vyučované odbory sú vhodné aj pre osoby žiakov so špeciálnymi potrebami.

„V rámci prvej etapy prác sa počíta s vybudovaním pergoly a hľadiska na jestvujúcej terase. Vybuduje sa pódium, nový výťah a debarierizujú sa toalety,“ priblížila stavebné práce Remencová. Ďalej potvrdila, že v nasledujúcej etape sa zateplia učebne a výmenníková stanica, čím sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
V rámci projektu sa vybavia učebne a ateliéry pre jednotlivé odbory – novou elektronikou (fotoaparáty, objektívy, počítače so softvérom, premietacia technika), novými strojmi (žehliaci a vyšívací stroj, kotúčová píla, lasery, obrábacia technika), ale aj novým nábytkom (polohovací stôl, pracovné stojany) a podobne.

Podľa hovorkyne sa s prácami sa začalo v novembri 2019. Ukončené by mali byť do konca tohto roka. Celková investícia bude viac ako jeden milión eur a hradiť ju budú z európskych finančných zdrojov.

Posunutá rekonštrukcia Gymnázia

Ako potvrdila hovorkyňa na tento rok je naplánovaná aj modernizácia Gymnázia na Moyzesovej ulici v Ružomberku. S prácami sa malo začať na jar tohto roka, no situáciu zabrzdilo nešťastné verejné obstarávanie.

O situáciu s Gymnáziom v Ružomberku sme sa zaujímali ešte koncom roka. Súťaž bola vypísaná, následne uzavreté výberové konanie, no keď mal víťaz podpísať zmluvu, prestal komunikovať. Kontaktovali sme preto ďalšieho uchádzača v poradí, tam je však podstatne vyššia cena. Preto uvidíme či súťaž nezrušíme a nevyhlásime novú,“ zareagovala županka Erika Jurinová počas posledného zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Budovu čakajú viaceré stavebné práce. Kľúčovou je najmä výmena okien ako aj dverí v obvodových stenách. V pláne je tiež úprava maľby, omietok a montáž oceľových mreží. Predpokladaná cena je takmer 300-tisíc eur.

Na Obchodnej akadémii zateplia priestory telocvične

Tento rok začnú práce aj na Obchodnej akadémii v Ružomberku, kde sa pripravuje II.etapa rekonštrukcie. Tá spočíva v zateplení priestorov telocvične a vybudovaní bezbariérového prístupu. „Aktuálne vybavujeme stavebné povolenie a vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod novonavrhovaným rampami pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Po vybavení príslušných povolení sa spustí proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby,“ doplnila Martina Remencová.

Celý projekt bude financovaný z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a predpokladané náklady sú vo výške 50-tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia