Týždeň slovenských knižníc prilákal do Mestskej knižnice nových čitateľov

Týždeň slovenských knižníc prilákal do Mestskej knižnice nových čitateľov

RedakciaAktuality17.3.2022

Marec sa už niekoľko rokov nespája len s prvými jarnými lúčmi, ale je aj mesiacom kníh. Tento rok to pripadlo na prechod z februára na marec. V rámci tohto týždňa sa na celom Slovensku prezentujú knižnice ako základné inštitúcie, kde je možné vzdelávať sa a tráviť čas, kde je možné uskutočňovať kultúrne podujatia, ale na druhej strane aj prijímať množstvo informácii.

Týždeň slovenských knižníc je vždy stavaný tak, aby oslovoval všetky kategórie, nielen rodičov s deťmi, ale aj študentov, dôchodcov, aby bol zameraný na všetky vekové, ale aj profesijne skupiny. „Tento rok sa niesol v trochu inom duchu, hovorí sa o tzv. zelených knižniciach, veľmi aktuálna je environmentalistická problematika. My sa s ňou zaoberali aj predchádzajúce roky. V podstate tým, že my knihy požičiavame, že ich takto zdieľame, je ten ekologický princíp zachovaný už roky rokúce. Teraz sa o tom začína o niečo viac rozprávať, napr. aké je dôležité pracovať s e-knihami, aby aj spotreba papiera bola nižšia. Ide hlavne o to zdieľanie, aby sme sa dostávali ku knihám aj takýmto spôsobom, nemusíme ich kupovať,“ hovorí riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová.

Mestská knižnica v Ružomberku sa počas Týždňa slovenských knižníc vždy snaží propagovať dve základne kampane. „Jednak je to bezplatný zápis, tento rok máme takmer 70 nových čitateľov, čo je pomerne úspešne číslo. A potom takmer všetky knižnice na Slovensku udeľujú tzv. knižnú, alebo upomienkovú amnestiu, kedy sa snažíme odpustiť všetky upomienky, ktoré boli doteraz nabehnuté. Bolo také náročnejšie pandemické obdobie, bol náročnejší prístup, niekedy sa zabudlo na vrátenie kníh, a práve tento týždeň bol na to vhodný, aby ti zábudlivci alebo tí, čo sa možno hanbia mali možnosť vrátiť knihy, bez toho, aby museli platiť nejaké poplatky. Nejde nám o to, či prídeme o tieto financie, ale hlavnou motiváciu je, aby sa nám do knižnice vrátili knihy. Počas tohto týždňa sa nám vrátilo asi 40 kníh. Niektoré boli vonku viac ako dva alebo tri roky.“ Počas Týždňa slovenských knižníc sa konala aj burza kníh. „Celým výnosom sme sa snažili pomôcť Ukrajine. A vhod padlo to, že mesto vytvorilo svoj vlastný transparentný účet. Budem rada, ak bude burza kníh pokračovať. Veľa ľudí ruší svoje domáce knižnice, takže tých kníh je veľa, my ich už neprijímame do nášho fondu, lebo ich máme dosť, ale toto je dobré riešenie, aby sme zas zostali v tej environmentalistickej línii, aby sme tým knihám dali druhú šancu na žitie,“ hovorí riaditeľka knižnice. V rámci spomínanej Knižnej burzy sa knižnica pripojila aj k iným slovenským knižničným inštitúciám žilinského samosprávneho kraja a v rámci hodinového hlasného čítania s názvom „Je nás počuť“ návštevníkom priblížili texty ukrajinských autorov a iných autorov, ktorí sa venujú vojnovej tematike. „Chceli sme tým vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí nemajú šťastie ako my a musia znášať utrpenie vojnovej situácie. Súčasťou je i výstavka textov ukrajinských autorov vo vstupných priestoroch knižnice.“

Knižnica zároveň robí veľa aktivít aj pre najmenších, je v kontakte hlavne s materskými školami. Počas celého marca je poobedie venované niektorej materskej škole, knihovníčka robí s deťmi informatické besedy. Učia sa základne pojmy, kto je to knihovník, čo je to knižnica, kto je to ilustrátor, atď. „Zoznamujeme ich s našimi knižnými škriatkami, ktorí robia veľkú neplechu, ale zároveň nám aj veľmi pomáhajú, učíme ich ako narábať s knihami, ako s nimi pekne zaobchádzať, aby boli schopné ďalšieho požičiavania,“ hovorí Babincová. Okrem toho ponúka knižnica viacero ďalších zaujímavých aktivít. „Začali sme spolupracovať s jednou mladou ilustrátorkou, urobili sme poobedie v rámci stretnutia s Malým princom. Ďalej sme rozbehli aj v spolupráci s Fondom na podporu umenia samostatný projekt, nazvali sme ho Múzovanie, a jeho podstatou by mala byť tvorba alebo teda pomoc pri tvorbe. Počas roka by sme sa takto mali stretávať, zrejme raz za mesiac. Už sme oslovili aj niekoľkých ľudí a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Okrem tohto projektu sme mali schválený ešte jeden projekt s názvom Lebo na nich záleží. Ten je vyslovene zameraný environmentalisticky, chceme spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú radi prírodu, zvieratá, atď. V rámci štyroch kategórii - domáce zvieratá, lesné zvieratá, včely a vtáky, zase chceme urobiť sériu podujatí, kde zoznámime rodičov a deti s touto problematikou životného prostredia,“ hovorí Babincová.

Pandémia a pandemické opatrenia spôsobili, že knižnicu navštevuje menej čitateľov, ako to bolo v minulosti. „Množstvo evidovaných čitateľov je nižšie, ako bolo, dokonca tento posledný rok sa to číslo ešte zhoršilo. Bohužiaľ, tie opatrenia mali negatívny dopad na čitateľov. Kto už stratil návyk chodiť do knižnice, tak sa ten návyk veľmi ťažko obnovuje. Obavám sa, že toto nie je vec, ktorá sa týka len knižníc, ale viacerých kultúrnych inštitúcii. Zrejme to bude chvíľu trvať, kým sa vrátime do normálnych koľaji. Počas tohto obdobia sme dávali dôraz aj na elektronické knihy. Samozrejme nemá to ten pôžitok ako čítať papierovú knihu, ale snažili sme sa na webovej stránke poskytovať čo najviac informácii, čo najviac elektronických zdrojov pre študentov,“ dodáva riaditeľka knižnice Tatiana Babincová.

Jedným z rozbiehajúcich sa projektov knižnice je aj projekt obnovy náučného oddelenia. Knižnica získala financie na obnovu počítačov, a zároveň chcú vytvoriť samostatnú učebňu. Aby ten kto chce študovať, bol oddelený od ostatných návštevníkov. Projekt je v štádiu, kedy sa pripravuje kabeláž a rozpočet.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia