Udelili tituly Vidiecka žena 2019

Udelili tituly Vidiecka žena 2019

RedakciaAktuality12.10.2019

Patronát nad ním mala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Tituly odovzdali v rámci konferencie Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Liptovských Revúcach 11. októbra.

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konaniam Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme," uviedla predsedníčka Vidieckeho parlamentu (VIPA) Mária Behanovská.

Titul Líderka 2019 v kategórii aktivistka udelili Viere Krškovej z Blatnice, ktorá krásne paličkuje, zaujíma sa o košikárstvo a drotárstvo. Od roku 1998 sa stará o obecnú kroniku s ňou vyhrala celoslovenskú súťaž. Pôsobí vo výbere Jednoty dôchodcov, je členkou cirkevného zboru v Príbociach.

V kategórii politička získala ocenenie za rok 2019 Iveta Randziaková, ktorá je už 17 rokov starostkou obce Klátova Nová Ves. Táto pod jej vedením získala ocenenie Zlatý Erb.sk za najlepšiu webovú stránku obce na Slovensku. Je predsedníčkou Regionálneho Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) - stredné Ponitrie, je členkou Rady ZMOS.

Za podnikateľku roka označil Vidiecky parlament Paulínu Köverová z Abova, ktorá prevádzkuje pekáreň JUNO, kde zamestnáva obyvateľov obce a z okolia. Oživuje miestne staré recepty. Ich pekárenské výrobky sú obľúbené medzi zákazníkmi zo širokého okolia.

Šikovné ruky a tvorivosť sprevádzajú celý život Máriu Mezovskú z Liptovskej Tepličky, ktorá si vyslúžila titul remeselníčka roka. Uchováva tradičné postupy výroby krojov, krojovaných bábik. Tká plátno, koberce, vyhotovuje dievčenské párty ku krojom, vyrába krojované bábiky, čepce. Je dlhoročnou členkou dedinskej folklórnej skupiny Tepličan.

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation" konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete," povedala M. Behanovská.

Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

V rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, (15. októbra) sme aj tento rok vyhlásili víťazky súťaže Líderka roka. Takto chceme oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť," doplnila B. Behanovská.

Ocenené ženy navštívia Európsky parlament na pozvanie europoslanca Ivana Štefanca.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia