Udeľovanie cien Vojtecha Zamarovského aj v spolupráci s KU

Udeľovanie cien Vojtecha Zamarovského aj v spolupráci s KU

RedakciaAktuality10.10.2023

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), mesto Ružomberok a Klub spisovateľov literatúry faktu usporiadali na  pôde mesta a KU jednu z najprestížnejších literárnych akcií v Slovenskej i Českej republike – slávnostné odovzdávanie Národných cien Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu za rok 2023. Medzi laureátmi zo Slovenska i Čiech je mnoho významných mien, z ktorých spomeňme aspoň Antona Hykischa, Jotefa Ponca, Karla Richtera, Pavla Dvořáka, Rudolfa Schustera, Štefana Lubyho, Dušana Mikolaja, Táňu Kusú či Mariána Gavendu. Aktivita bola sviatkom i poctou pre Ružomberok i ostatných zainteresovaných a konala sa pod záštitou primátora mesta Ružomberok Ľubomíra Kubáňa a rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka.

Predsedom tohtoročnej poroty bol Fedor Mikovič, ktorý predstavil laureátov za rok 2023- Za SR sa ňou stala Slavomíra Očenášová – Štrbová a za ČR Stanislav Motl. 4.10.2023 odovzdali predmetné ceny v ružomberskej synagóge – Jozef Leikert – predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, Jaroslav Demko – rektor KU a primátor mesta Ľubomír Kubáň. Cena zahrňuje plastiku s názvom Literárna múza faktu (autor akademický sochár Alojz Drahoš) a grafický list (autor akademický maliar Peter Galvánek). Na počesť laureátov hrali fanfáry od autorky Tatiany Tretinovej.

Laureáti tohtoročnej ceny Vojtecha Zamarovského.

5.10.2023 patrilo podujatie Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na jej pôde – v Sieni rektorov KU - laureátov a približne tri desiatky českých a slovenských spisovateľov privítal rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Priblížil im históriu, súčasnosť i smerovanie KU do budúcna. Nasledovala prehliadka Univerzitnej knižnice KU, módna prehliadka študentov a pedagógov Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku a následne beseda s ocenenými laureátmi a slovenskými i českými spisovateľmi vo Výstavnej sieni KU.

(ku)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia