Udržať situáciu pod kontrolou pomáha mestu aj mestská polícia

Udržať situáciu pod kontrolou pomáha mestu aj mestská polícia

RedakciaAktuality21.4.2020

Mestskú políciu v Ružomberku (MsP) v súčasnosti zamestnávajú viaceré opatrenia proti šíreniu koronavírusu. „Na základe informácií krízového štábu mesta zadeľuje náčelník MsP Ivan Stromko, jednotlivým hliadkam pracovnú činnosť,“ vysvetľuje pre náš portál Roman Jankovič, preventista Mestskej polície v Ružomberku.

Mestská polícia podľa jeho slov v súčasnosti pomáha pri zabezpečovaní chodu mestského úradu. Pred vstupom do budovy stojí príslušník mestskej polície, ktorý od jednotlivých návštevníkov požaduje informáciu, na ktoré oddelenie ide a následne informuje pracovníka tohto oddelenia. Zároveň polícia limituje počet ľudí, ktorí do úradu vstupujú a pred samotným vstupom skontroluje, či klient má vhodným spôsobom prekryté dýchacie cesty (ústa a nos) a odmeria mu teplotu. „Takýmto postupom sa mesto snaží eliminovať šírenie koronavírusu a zabrániť nakazeniu jeho zamestnancov,“ dopĺňa Jankovič.

Okrem hliadkovej činnosti, preverovaní oznámení, prevádzky pultu centrálnej ochrany sa hliadky mestskej polície počas týchto dní zameriavajú na kontrolu verejných priestranstiev, kontrolu športových a detských ihrísk. „V prípade, že sa na nejakom mieste zdržiava väčšie množstvo ľudí, hliadka ich upozorní na potrebu dodržiavania nariadenia vlády SR,“ vysvetľuje príslušník mestskej polície a upresňuje, že týmito nariadeniami sa riadi aj krízový štáb a v súlade s nimi prijíma opatrenia prispôsobené samospráve.

Pracovníci Miestnej občianskej poriadkovej služby pomáhajú vo vybraných lokalitách a sprostredkúvajú informácie o potrebe nosenia rúšok a zvýšených požiadavkách na dodržiavanie hygienických návykov. „Počas obdobia vyplácania sociálnych dávok dohliadajú na verejný poriadok v blízkosti pošty,“ popisuje ďalšiu z náplní prác poriadkovej služby Roman Jankovič.

Komunikujú aj so seniormi

Na nové formy podvodov upozorňuje pred vstupom do obchodov koordinátor prevencie kriminality. Seniorom ich vysvetľuje počas hodín určených pre túto vekovú kategógiu. Ide napríklad o podomové predaje rúšok, respirátorov, dezinfekcie, kedy môže ísť o falošné, respektíve nekvalitné výrobky za veľmi vysoké ceny. „Podvodné ponuky merania teploty a vykonania testu na COVID-19 za finančnú hotovosť. Takisto ponuky nákupu potravín, ak niekto žiada peniaze vopred, dokonca platobnú kartu aj s PIN kódom,“ upozorňuje preventista a dopĺňa, že pri poučení dostane senior leták, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra – prevencia kriminality. Na ňom sa zároveň nachádzajú základné rady ako sa nestať obeťou podvodu.

Chránia aj seba

Príslušníkom mestskej polície boli kvôli ochrane zdravia poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky vo forme rúšok, rukavíc a dezinfekcie. Okrem toho vedenie mestskej polície získalo sponzorským darom od majiteľa firmy Titan Tatraplast 28 kusov ochranných štítov Titan 1.

Roman Jankovič v rozhovore podotkol, že ak hliadka preverovala nejaké oznámenie, stačilo upozornenie a došlo k náprave. „Celkovo hodnotíme správanie ľudí počas mimoriadnej situácie ako zodpovedné,“ dokončil preventista.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia