Ústredná vojenská nemocnica spustí urgentný príjem do júna 2020

Ústredná vojenská nemocnica spustí urgentný príjem do júna 2020

RedakciaAktuality21.11.2019

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti má Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok (ÚVN) najneskôr do 30. júna 2020 povinnosť spustiť prevádzku urgentného príjmu typu 1. Prijatá legislatíva zároveň určila požiadavky na priestorové a prístrojové vybavenie, na komunikačné technológie a tiež určila personálne zabezpečenie pre urgentný príjem typu 1.

„Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN spĺňala priestorové požiadavky na spustenie urgentného príjmu typu 1 na približne 90%. Momentálne prebieha inštalácia chýbajúcich priestorov a následne zrealizujeme ich pripojenie na inžinierske siete. Doplnené chýbajúce priestory urgentného príjmu typu 1 budú spĺňať všetky kritéria, ako po materiálno-technickej, tak po hygienickej stránke,“ informuje Petra Dišková, hovorkyňa ÚVN.

Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť v regiónich

Cieľom projektu Stratifikácia, ktorý pripravilo Ministerstva zdravotníctva SR, je kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta, čo by sa malo prejaviť na nižšom počte opakovaných operácií a hospitalizácií, či na zlepšení dostupnosti nemocníc. To je len časť z kľúčových zmien, ktoré zastrešuje Stratifikácia – nazývaná aj ako Zdravá zmena. „Ide o jednu z najväčších zmien v prospech pacienta za posledných 15 rokov. Do regiónov Slovenska prinesie kvalitnú, dostupnú a adresnú zdravotnú starostlivosť, nastavuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc,“ povedala pre portál Žijem v Ružomberku Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdravú zmenu čaká proces

Projekt Zdravá zmena ešte musia odsúhlasiť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a čaká ho ešte niekoľko prechodných období, ktoré sú potrebné k úspešnému zavedeniu všetkých opatrení do praxe. V závislosti od tohto projektu sa odvíja fungovanie nemocníc, vrátane Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Financovanie urgentu z dvoch zdrojov

Ružomberská nemocnica poskytuje okrem zdravotnej starostlivosti pre civilných obyvateľov aj špecializovanú starostlivosť pre obranné zložky Slovenskej republiky. Ako vysvetľuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, z tohto dôvodu sa aj financovanie za prevádzku urgentu typu 2 skladá z dvoch časti - z verejného zdravotného poistenia (do výšky paušálu za urgent typu 1) a zvyšok je financovaný Ministerstvom obrany SR. Práve preto, že nemocnica poskytuje starostlivosť pre obranné zložky, je definovaná ako nemocnica osobitého určenia.

Nie každý pacient patrí na centrálny urgent

Na ktorej pohotovosti hľadať pomoc? Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na to, že existuje ambulancia pohotovostnej služby (APS), kde poskytnutie zdravotnej starostlivosti zabezpečujú všeobecní lekári pre dospelých a pre deti a dorast. Ambulancia je pacientom k dispozícii len do 22:00 hodiny. „Slúži najmä pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život. Teda pre prípady, keď by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára,“ vysvetľuje Eliášová. Ambulantná pohotovostná služba sa v Ružomberku doteraz nachádzala na Považskej ulici v priestoroch nemocnice, od 2. decembra ju presťahujú do areálu ÚVN na ulici Gen. Miloša Vesela a bude v priestoroch bývalej lekárne.

Na urgent len vo vážnych stavoch

Pri vážnych a život ohrozujúcich stavoch je pacientom k dispozícií ústavná pohotovostná služba – urgentný príjem, ktorá je v každej nemocnici alebo vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť nepretržite. Pacienti ju nájdu v ÚVN v Ružomberku alebo môžu navštíviť najbližšie nemocnice ako sú FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, FNsP v Žiline a Univerzitnú nemocnicu Martin.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia