V Hrabove pribudli ďalšie stromčeky

V Hrabove pribudli ďalšie stromčeky

RedakciaAktuality24.4.2022

Po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa v lese v Hrabove stretlo približne 70 dobrovoľníkov. Deň Zeme si pripomenuli prácou.

Zasadili stovky stromov

„OZ Ružomberčan pokračuje v tradícii sadenia stromčekov, ktorú sme založili v roku 2017. Zamestnanci Mondi SCP majú ekologický deň a teší nás, že mnohí prišli spoločne s rodinami, vrátane detí,“ povedala Jana Streitová.

Na úvod sa všetkým prihovoril riaditeľ Mestských lesov v Ružomberku Milan Šlávka, povedal niekoľko viet o sadení a pestovaní lesa. Po ňom pokračoval Vladimír Neštepný, ktorý má na starosti výsadbu stromov. Poučil nielen dospelých, ale zaujímavou formou sa venoval aj deťom. Vysvetlil im, ako sa sadí, z čoho vznikne sadenička, ako dlho rastie strom. Lesníci Miloš Buchta a Libor Kraft odborne brigádnikov usmerňovali a dozerali na správne sadenie.

Zamestnancov papierní na brigáde viedol riaditeľ Vladimír Krajči s dcérou Emkou a synom Jankom: „Prišli sme pomôcť lesníkom sadiť nový les. Drevo je potrebné nielen spracovávať, ale aj obnovovať, napr. takouto výsadbou nových stromov. A k tomu chceme pozitívnym príkladom viesť aj naše deti, aby sa zabezpečila obnova lesov nielen pre hospodárske účely, ale aj pre zachovanie klímy a rekreačne účely."

„Prišli sme, aby sme pomohli prírode,“ povedala jedenásťročná Klára Kurišová. Spolu s mamou a šesťročným bratom Richardom pomáhali dospelým.

Po približne 70 zasadených stromčekoch si na chvíľu oddýchol Peter Gerža z Ružomberka: „Približne rovnaký počet sadeníc ešte zasadíme. Je to vhodný spôsob, ako pomôcť lesu.“ Pridala sa Žaneta Getová: „Veľmi príjemná, dobrá aktivita, ešte som to nerobila. Naučila som sa niečo nové.“

Potrebujeme zmiešané lesy

Väčšina ľudí považuje za pekný les taký, v ktorom stoja vysoké smreky rovné ako sviece. Lesníci ale dávajú prednosť inému porastu. Dôvody vysvetlil riaditeľ Mestských lesov Milan Šlávka: „Potrebujeme, aby les mal čo najviac vrstiev, čo najviac drevín, aby bol rôznoveký. Vtedy je najstabilnejší voči vetru, škodcom a klimatickým zmenám. Smrek dnes už prežije len v zmiešanom lese vedľa listnatých drevín.“ Aj preto brigádnici sadili hlavne buk, pridali dub, smrekovec, smrek a jedľu.

Zamestnanci Mestských lesov sa starajú o viac ako 6900 hektárov. ale len 40 percent sú hospodárske lesy zvyšok sú ochranné a lesy osobitného určenia. Vykonávajú v nich len výchovné a kalamitné ťažby, prebierky.

„Nerobíme to kvôli ochranárom, ale ide hlavne o protieróznu schopnosť. Máme veľmi strmé svahy, bez stromov by voda zem odniesla. Les má naviac vodozádržnú vlastnosť,“ dodal Šlávka a vyslovil pochvalu na adresu brigádnikov, ktorí pracovali bez nároku na odmenu.

Po dobre vykonanej práci všetkým chutilo občerstvenie v bufete Dojazd pri zjazdovke v Hrabove, ktoré pripravili kuchári z hotela Malina.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia