V lesoch nemôžete od včera fajčiť ani zakladať oheň

V lesoch nemôžete od včera fajčiť ani zakladať oheň

RedakciaAktuality23.6.2021

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (ORHaZZ) v Ružomberku, platná od 22. júna 15.00 h, nariaďuje v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru každému dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany.

„Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktoré je 50 m od hranice lesného pozemku, zakazuje fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a na dotknutom území, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,“ píše sa vo vyhláške.

Zakázané je aj vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čiže aj spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.

Vlastníci, správcovi a obhospodarovatelia sú povinní zabezpečiť hliadkovaciu činnosť, protipožiarne náradie, udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.“

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí do odvolania.

Celé vyhlásenie nájdete TU.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia