V Liptovskom múzeu vystavujú zaujímavé persóny z jeho zákulisia

V Liptovskom múzeu vystavujú zaujímavé persóny z jeho "zákulisia"

RedakciaAktuality23.11.2022

Pod názvom 110 + 120: Liptovské múzeum - umelecko-remeselná a rezbárska tvorba šesťdesiatnikov Jozefa Jarottu a Pavla Lofaja, je v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku od minulého týždňa sprístupnená zaujímavá výstava.

„Je v tom kus symboliky. Nedávno sme si pripomenuli 110. výročie našej inštitúcie a obaja kolegovia sa tento rok dožívajú šesťdesiatky. Týmto chceme tiež poukázať, za našou ustanovizňou sú živí ľudia, ktorí svoj talent preukazujú jednak na jeho pôde, ale i mimo nej,“ uviedol kurátor a historik Liptovského múzea Karol Dzuriak. „Povedali sme si, že by bolo dobré týchto dvoch skromných a nenápadných ľudí, ktorí majú veľa kumštu, čo sa týka umeleckých remesiel, aj takto prezentovať.“

Výstava je prierezom životnej cesty, profesionálnej dráhy a tvorivých záujmov, tiež interesantných aktivít vlastných jubilantov.

„Jozef Jarotta pracoval ako konzervátor a pomocný reštaurátor. Má za sebou obnovu množstva pamiatok. Začínal v Ústredí umeleckých remesiel v Ružomberku, pričom pôsobil aj v Nemecku. Pätnásť rokov spolupracoval s Oblastným reštauračným ateliérom v Levoči. Je to človek, ktorý má za sebou mimoriadne bohatú a pestrú kariéru a do nášho múzea prišiel v roku 2021. Pavol Lofaj robí správcu hradu Likava a mimo sezóny pracuje na pozícii pomocného konzervátora. Tiež je známy ako umelecký rezbár. Expozícia zachytáva prierez jeho tvorbou. Sú to tiež jeho betlehemy, či vyrezávané palice, keď niektoré z nich boli dokonca darom Liptovského múzea pre prezidentov krajín V 4, pri ich stretnutí v roku 2018. Opomenúť nemožno ani Paľkove veľkorozmerné sochy roztrúsené po celom Slovensku, či exponáty, čo získali aj medzinárodné ocenenia,“ povedal na adresu „hlavných postáv“ výstavy, ktorá potrvá do 7. marca 2023, K. Dzuriak.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia